Informatie per functiebeperking

In dit deel van de website staat een groot aantal functiebeperkingen in alfabetische volgorde nader beschreven. Er worden maatregelen en voorzieningen voorgesteld, welke kunnen worden ingezet om problemen te voorkomen/ verhelpen. Voor extra bronnen vindt een verwijzing plaats.

De volgende functiebeperkingen komen aan de orde: .