Motorische beperkingen

Studenten met motorische beperkingen kunnen problemen ervaren bij:

 • Bereikbaarheid (zichzelf / iets anders verplaatsen)
 • Bedienen van apparaten

Wat kun je zelf doen?

Studeren

 • Klik op het blok rechts voor informatie over de toegankelijkheid van de TU Delft gebouwen.
 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij een motorische beperkingen hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studentbegeleiders.
 • Onderzoek in hoeverre je beperking een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden.
 • Steeds meer colleges worden opgenomen via Collegerama. Kijk op blackboard of jouw vakken ook worden aangeboden, zodat je het college thuis (nogmaals) kunt bekijken.
 • Plan rustmomenten in.
 • Vraag voorzieningen aan zoals bijvoorbeeld een aangepaste stoel of ondersteunende software. Voor ondersteuning hierbij kun je contact opnemen met een studentendecaan.

Mogelijke voorzieningen

Studeren

 • Aangepast meubilair.
 • Extra begeleiding.
 • Aanwezigheid van een rolstoel in het gebouw.
 • Vast aanspreekpunt bij roosterwijzigingen.
 • Beperken lokaalwisselingen / grote afstanden.
 • Vaste partner bij practica.

Tentamens

 • Mogelijkheid van extra tentamentijd.
 • Tentamenruimte met aangepast meubilair.
 • Mogelijkheid om op ander tijdstip opdracht in te leveren.
 • Spreiden van modules / tentamens.
 • Mogelijkheid van een alternatieve toetsvorm: bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk tentamen of op een laptop.

In een gesprek met een studentendecaan en studieadviseur wordt bekeken of deze voorziening(en) voor jou mogelijk zijn.

Financieel

Heb je door je functiebeperking studievertraging opgelopen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiƫle ondersteuning. Meer informatie vind je hier.

Bronnen/meer informatie

https://ecio.nl/