Financiƫle ondersteuning

De (financiƫle) regelingen waarop studenten van de TU Delft in geval van bijzondere omstandigheden een beroep kunnen doen, komen voort uit landelijke wetten en regelingen, zoals de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en de wet Studiefinanciering. Voor meer informatie zie hieronder.

Regeling Profileringsfonds (RPF) TU Delft

Voor studenten die op grond van de in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek genoemde omstandigheden studievertraging hebben opgelopen heeft de TU Delft de Regeling Profileringsfonds (RPF) opgesteld. Om een aanvraag voor de RPF in te dienen, neem je contact op met de studieadviseur.

Studiefinanciering en functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale regelingen op het gebied van studiefinanciering. Neem contact op met je studieadviseur of kijk op de website van DUO voor regelingen bij studievertraging.

Aanvragen bij een particulier fonds

Gebrek aan geld kan de studievoortgang in gevaar brengen. Soms zijn bijzondere omstandigheden de oorzaak van vertraging en kan de Regeling Profileringsfonds (RPF) soelaas bieden. Niet alle studenten kunnen echter afstuderen binnen een RPF- of studiefinancieringstraject. Ook de financiering van een studieverblijf in het buitenland of een buitenlandse stage kan leiden tot een financieel probleem. In zulke gevallen kan een beroep op Particuliere Fondsen uitkomst bieden.

Studietoeslag gemeente Delft

Studenten met een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag van de gemeente. Informeer bij de gemeente, waar je ingeschreven staat, naar de voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt doen.