Verlenging toetstijd

Wil je gebruik maken van extra tentamen tijd vanwege je functiebeperking? Bij de TU Delft is het mogelijk de tijd voor een tentamen met 10 minuten per uur tentamen te verlengen. Je kan deze extra tentamen tijd aanvragen door via MyTUDelft-Zaak een Zaak Voorziening op te starten. Doe dit uiterlijk 2 weken vóór je tentamen of tussentoets.

Hoe vraag je verlenging toetstijd en/of licentie voorleessoftware aan?

1. Ga naar my.tudelft.nl of maakt gebruik van de mytudelft-app.
2.  Open Osiris Zaak (zie onderaan in menu Go To).
3. Klik op Start Zaak om jouw aanvraag te starten en volg de instructie.
4. Voeg een leesbare scan toe van je dyslexie of medische verklaring.

 

Let op!

Voorwaarden medische documenten: Check eerst of je medische verklaring voldoet aan de volgende eisen:

  • Het document is afkomstig van een arts, psycholoog, psychiater of van een andere behandelaar met een BIG-registratie.
  • Het document is gedateerd ondertekend.
  • Uit het document dient de diagnose en structurele aard van de functiebeperking te blijken.

Voorwaarden dyslexieverklaring: Check eerst of je dyslexieverklaring voldoet aan de volgende eisen:

  • De verklaring voldoet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland
  • De verklaring is afgegeven door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog NVO/BBR of GZ-psycholoog.

Wellicht beschik je niet over een medisch document wat jouw functiebeperking aantoont. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat jouw behandelaar geen verklaringen afgeeft, omdat er (nog) geen diagnose is vastgesteld, of omdat je geen document kan bemachtigen wat aan bovenstaande voorwaarden voldoet. In dat geval kan je hierover contact opnemen met je studieadviseur om samen te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. We raden je aan vooraf goed te checken of je wellicht toch een medische verklaring kan bemachtigen, aangezien dit het proces tot ondersteuning kan vergemakkelijken en versnellen.