Verlenging toetstijd

Wil je gebruik maken van extra tentamen tijd vanwege je functiebeperking? Bij de TU Delft is het mogelijk de tijd voor een tentamen met 10 minuten per uur tentamen te verlengen. Doe dit uiterlijk 2 weken vóór je tentamen of tussentoets.

Heb je dyslexie dan kun je deze extra tentamen tijd aanvragen door via MyTUDelft-Zaak een Zaak Voorziening op te starten.

Let op: De dyslexieverklaring moet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland voldoen en afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog NVO of GZ-psycholoog.

Heb je geen dyslexie, maar wil je om een andere reden/functiebeperking gebruik maken van extra tentamen tijd? Neem in dat geval contact op met je studieadviseur.