Voorleessoftware TextAid

Heb je een functiebeperking en daardoor moeite met het lezen van teksten voor je studie? Lees je traag, heb je moeite met tekstbegrip of ervaar je concentratieproblemen tijdens het lezen? Dan kan het voorleesprogramma TextAid een passend hulpmiddel voor je zijn. De TU Delft verstrekt een gratis licentie van TextAid aan studenten met een functiebeperking.Let op: deze licentie kun je enkel gebruiken bij zelfstudie en dus NIET bij tentamens.  

Wat kun je allemaal met TextAid?

TextAid is een online tool die teksten hardop voorleest terwijl de tekst wordt gemarkeerd. Of je nu een webpagina wilt lezen, een gescand studieboek wilt bestuderen, een tekst wilt schrijven of een tekst als audio wilt downloaden: TextAid kan je helpen.

Kenmerken TextAid

 • 100% web based – te gebruiken op laptop, tablet, smartphone, etc.
 • Met één klik naar elke website luisteren.
 • Tekst highlighting – Gebruik highlighting als de tekst wordt voorgelezen. Kies welke kleuren worden gebruikt voor de tekst en voor de highlighting van zin/woord.
 • Schrijfhulp – Laat de tekst voorlezen terwijl je typt. Je kunt ervoor kiezen om letter voor letter, complete woorden of hele zinnen te laten voorlezen.
 • Annotaties – Maak aantekeningen of notities in geüploade documenten.
 • Tekstinstellingen – Pas de tekstweergave en de opmaak aan voor meer leesgemak
 • Schermmaskering – Focus op kleinere delen van de tekst.
 • Scan/OCR – Upload inhoud uit meerdere bronnen, inclusief gescande teksten en afbeeldingen.
 • Download audiobestanden – Sla audiobestanden van de gesproken tekst op om op elk moment toegang te hebben, zelfs offline.
 • Leeslineaal – Focus op één regel tegelijkertijd.
 • Sprekende rekenmachine – Leest cijfers en berekeningen voor.
 • Tekstbibliotheek – Sla tekst op in je eigen bibliotheek en haal deze op wanneer je maar wilt.
 • Vertaling – Vertaal tekst in een van de beschikbare talen met Google Translate. Luister naar de vertaling of zet de tekst terug naar de oorspronkelijke taal.

Aandachtspunten

TextAid beschikt over een eigen Cloud opslag. De TU Delft adviseert studenten daarom geen persoonlijke c.q. vertrouwelijke informatie op te slaan binnen TextAid. De licenties TextAid die de TU Delft verstrekt zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker van TextAid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de opslag van informatie in het porgramma.

Aanvragen licentie

 1. Ga naar my.tudelft.nl of maakt gebruik van de mytudelft-app
 2. Open Osiris Zaak (zie onderaan in menu Go To)
 3. Klik op Start Zaak om jouw aanvraag te starten en volg de instructie.
 4. Voeg een leesbare scan toe van je verklaring.

In Osiris Zaak kun je de afhandeling van jouw aanvraag volgen.

Omzetservice TU Library

Heb je omvangrijke studieboeken op papier? De TU Library kan deze omzetten naar tekstPDF binnen 3 werkdagen, mits je  toegang hebt tot deze service.
Vul voor elke titel (boek, etc.)  dit formulier in en lever dit samen met het studiemateriaal in bij de balie van de TU Library.

Alle reeds omgezette studiemateriaal in PDF is beschikbaar via een afgesloten database en alleen voor persoonlijk gebruik bestemd. Het delen van de PDF bestanden  met derden is niet toegestaan.
Informeer bij de studentendecaan of je voor deze service in aanmerking komt. Mail naar horizon-esa@tudelft.nl
Klik hier om naar de database met PDF’s te gaan.

Reading Support

TextAid voor gebruikers