Afronding

Een Honoursstudent die voldoet aan de onderstaande afrondingseisen, ontvangt een Honourscertificaat naast het Bachelordiploma ondertekend door de Conrector van de TU Delft. De Honours Commissie beslist over twijfelgevallen.

Afrondingseisen Honours Programme Bachelor Bouwkunde

De Honoursstudent heeft:

  • het Bachelorprogramma van Bouwkunde binnen 3,5 jaar gehaald
  • het Honours Programme Bachelor binnen 2,5 jaar gehaald

Studiegids

Voor de digitale versie van de vakomschrijvingen, kunt u naar www.studiegids.tudelft.nl.