Programma

Het Honours Programme Bachelor bestaat uit een centraal programma en een facultair programma. Het programma start het tweede studiejaar. De Honoursstudent heeft op het moment van instroom twee studiejaren om het programma te halen.

Centraal programma

Het centrale programma is een TU-breed programma waar elke Honoursstudent voor minimaal 5 studiepunten van de in totaal 20 studiepunten aan deelneemt. De student bepaalt zelf aan welke vakken hij wil deelnemen. Meer informatie over de vakken in het centrale programma is hier te vinden. 

Facultair programma

Het facultaire Honours Programme Bachelor is een gedifferentieerd en uitdagend studieprogramma met een sterke relatie met de praktijk. Dit houdt in dat er naast opdrachten binnen het reguliere Bachelorprogramma, ook opdrachten buiten het onderwijsprogramma om georganiseerd worden die inspelen op actuele (maatschappelijke) vraagstukken. Honoursstudenten bepalen in samenwerking met docenten de inhoud van de extra-curriculaire opdrachten. Hierdoor kan het programma inspelen op de wensen en behoeften en krijgt elke student de ruimte om zich op zijn eigen manier te ontplooien.  

Een overzicht van de facultaire Honoursvakken voor studiejaar 2020-2021 is hier te vinden. 

Studiegids

Voor de digitale versie van de vakomschrijvingen, kunt u naar www.studiegids.tudelft.nl.