Toelating

GeĆÆnteresseerde eerstejaars Bachelor studenten worden toegelaten tot het Honours Programme Bachelor op basis van verschillende criteria. De motivatie voor deelname aan het talentenprogramma wordt in een selectiegesprek getoetst door de Honours Commissie, bestaande uit: de HP-coƶrdinator, diverse docenten uit de faculteit en een Honoursstudent. De toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure worden hieronder verder toegelicht.

Toelatingseisen Honours Programme Bachelor Bouwkunde

Het Honours Programme Bachelor is bedoeld voor Bachelor studenten die:

  • hun Propedeuse in Ć©Ć©n jaar hebben behaald; op het moment van aanmelding moet je alle studiepunten tot dusver hebben behaald
  • op het moment van aanmelding gemiddeld 7.5 of hoger staan
  • of een andere goede reden hebben om mee te mogen doen.

Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het collegejaar 2023-2024 loopt tot en met 9 mei 2023 (23:59 uur).Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure verder toegelicht:

  • Eerstejaars studenten worden uitgenodigd om een Aanmeldformulier HPB in te vullen. Hierin moet je o.a. aangeven waarom je het HPB programma wilt gaan volgen.
  • Aanpassen in Aanmeldformulier HPB (in PDF-format) kan worden verstuurd naar honoursprogramme-bk@tudelft.nl.
  • Op basis van je aanmeldformulier beslist de Honours Commissie of je toelaatbaar bent tot het Honours Programme Bachelor. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je je Propedeuse in Ć©Ć©n jaar hebt behaald, word je daadwerkelijk toegelaten tot het Honours Programme Bachelor.
  • Het Honours Programme Bachelor start bij aanvang van het nieuwe collegejaar.