Vakevaluaties

De faculteit Bouwkunde houdt de kwaliteit van al het onderwijs nauwgezet in de gaten. Dit gebeurt o.a. door middel van evaluaties. Hierbij zijn zowel studenten als docenten betrokken. Docenten houden zelf evaluaties en de afdeling kwaliteitszorg houdt evaluaties, waarbij de focus soms wat verschilt. Kwaliteitszorg doet steekproeven in het totale onderwijsprogramma.

 • Evaluaties vanuit kwaliteitszorg gaan als volgt:
  Als student kun je je mening geven over de kwaliteit van het onderwijs in een studentpanel of door het invullen van enqu├¬tes. Enqu├¬tes worden digitaal verstuurd naar je TU Delft mailadres. Ook uitnodigingen voor panelgesprekken worden naar je mailadres verstuurd. 
  Resultaten van evaluaties worden doorgespeeld naar de co├Ârdinerend docent van het betreffende onderwijs, die vervolgens een reflectie schrijft op de studentevaluatie en het gegeven onderwijs. Ook geeft de docent een verbeterrichting aan. Beide visies, student en docent, worden vervolgens gepubliceerd op de internetsite van kwaliteitszorg.
   
  De resultaten van de evaluaties zijn onderwerp van gesprek in de diverse managementteams van het onderwijs. Met de onderzoeksresultaten worden verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd.
   
  Een groot bijkomend voordeel van de evaluaties voor jou als student is, dat je kunt kijken wat medestudenten vonden van onderwijs wat jij wilt gaan volgen.