Facultaire Studentenraad

Wat is de FSC?
In Nederland hebben alle studenten recht op inspraak in hun onderwijs. Daarom heeft elke faculteit een Faculty Student Council (afgekort FSC): een raad voor en door studenten, die er actief voor zorgt dat de stem van de student gehoord wordt. Door middel van het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht kunnen de raadsleden invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit. De FSC streeft altijd naar zoveel mogelijk input vanuit de studenten. Alleen zo kunnen wij een representatief orgaan vormen voor de studenten. Aarzel niet om ons te contacteren!

Wat kan de FSC voor jou betekenen?
De FSC zet zich in voor het best mogelijke onderwijs voor alle studenten. Dus, als jij als student een terugkerend probleem herkent bij een vak, een vraag hebt over je studie of een innovatief idee hebt over hoe de faculteit zou kunnen verbeteren, zorg dat je de FSC benadert! Wij zullen er alles aan doen jouw problemen op te lossen en interessante ideeĆ«n op te pakken. 

Wie zitten er in de FSC, en wat doen we?
De FSC bestaat uit negen studenten, die elk jaar in mei worden verkozen. Elke bouwkundestudent kan zich verkiesbaar stellen. Binnen de FSC zijn er verschillende functies, van deel uitmaken van het Bachelor Portfolio, waar je je inzet voor het Bachelorprogramma, tot onderdeel zijn van het Duurzaamheidsteam. 

Dit jaar bestaat de FSC uit:

Franka de Jong

Voorzitter, Studenteninitiatief

Anna Shishkina

Secretaris, FO

Daria Khramova

Promotie

Eda Akaltun

Duurzaamheid & Faculteit, BK Education

Gabriƫl Bani

Master & Bridging Portfolio, OC

Maxime Lugtenburg

Bachelor Portfolio & BK Green

 

 


De raad vergadert elke zes weken met de decaan, waarin wij relevante themaā€™s en actuele kwesties vanuit de studenten en de faculteit voorleggen. De opinie van de studenten speelt hierin een belangrijke rol en worden van tevoren verzameld aan de hand van bijvoorbeeld input lunches, enquĆŖtes of polls. Hiernaast werkt de FSC samen met nog vele andere partijen, zoals alle andere facultaire studentenraden van de TU Delft, Stylos, en de masterpraktijkverenigingen Argus, BOSS, Polis, BouT en Forum. 

Dus, hoe kan je de FSC bereiken?
Het kantoor van de FSC bevindt zich bovenin de Oranjetrap in de Oostserre (01.Oost.810). Kom een keer langs! Vergeet niet de FSC Instagram en Facebook te volgen om op de hoogte te blijven van alle evenementen en voortgang van zaken waar de FSC aan werkt! Tot slot kun je natuurlijk ook altijd mailen naar FSC-BK@tudelft.nl

De FSC kijkt uit naar al jouw klachten, ideeƫn en input! Laat jezelf horen!