Klachtencoördinator

Procedure klachtenafwikkeling

Voor elke klacht geldt dat deze eerst op het laagst betrokken operationele niveau ingediend en behandeld moet worden. Bijvoorbeeld een klacht over de Roostering wordt eerst met Roostering zelf opgenomen. Als men het niet met de reactie of de geboden oplossing eens is kan men naar de Klachtencoördinator.

Elke student of medewerker kan een klacht indienen. Dit kan middels een email aan de klachtenco√∂rdinator: Klachtencoordinator-BK@tudelft.nl. De klacht mag zowel betrekking hebben op het onderwijs, de organisatie, de procedures, etc.

Binnengekomen klachten worden besproken binnen de Dienst Onderwijs- en Studentenzaken. Daar worden de klachten uitgezet bij de personen in de afdeling of faculteit die voor het oplossen ervan verantwoordelijk zijn. Elke klacht zal zorgvuldig behandeld worden en tevens zal beoordeeld worden of de aard van de klacht een incident is of dat er structureel zaken opgepakt en verbeterd moeten worden.

De indiener ontvangt bericht van ontvangst en een opgave van de termijn waarin het aangekaart wordt en welke stappen gezet gaan worden. Nadat een klacht is afgewikkeld ontvangt de indiener hiervan ook een bericht. Als de indiener het niet met de wijze van afhandeling eens is, kan de indiener in beroep gaan bij de Decaan. Mocht hij/zij het daarna nog niet eens zijn met de afhandeling, kan hij/zij tenslotte terecht bij de TU Delft Ombudsman.