Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) is een onafhankelijke commissie binnen de Faculteit Bouwkunde, die adviseert over de kwaliteit van het onderwijs. De OC krijgt alle voorgenomen besluiten over onderwijs voorgelegd om advies te geven. Ook kan de OC ongevraagd adviseren. Sinds 1 september 2017 is de commissie ook medezeggenschapsorgaan geworden. Dat wil zeggen dat ten aanzien van een aantal onderwerpen de OC instemmingsrecht heeft als er wijzigingen worden voorgesteld.

De OC heeft een aantal karakteristieken voor een universitaire studie in het algemeen en voor Bouwkunde in het bijzonder omschreven. In het kort betekent dat:

 • kennis vermeerdering
  de student komt om te leren, de onderzoeker ontwikkelt kennis verder, op persoonlijk en maatschappelijk vlak; innovatie en herbezinning spelen een grote rol
 • breedte en diepte
  de Bachelor bestrijkt een breed scala, de Master exploreert in de diepte
 • de samenhang tussen ontwerpen en onderzoeken
  ontwerpen vindt plaats op basis van inzicht en kennis uit onderzoek en onderzoek vindt plaats mede op basis van ontwerpen.
 • het integrale karakter van het ontwerpen
  centraal staat het ā€œontwerpen op atelierā€, hier komt alles bij elkaar samen, worden kennis en vaardigheden geĆÆntegreerd en toegepast
 • conceptueel denken
  het concept is een statement, het zorgt voor eenheid, het maakt een ontwerp sterk en sprekend en impliceert een aantal spelregels voor het ontwerp
 • maatschappelijke pluriformiteit
  er bestaan binnen de discipline verschillende opvattingen en meningen, het benoemen ervan schept helderheid voor een student om zijn plaats te bepalen
 • duurzaamheid
  de consequenties die onze wijze van samenleven met zich meebrengt vragen om meer duurzame handelingen en oplossingen, als wij op lange termijn op een kwalitatief goede wijze willen blijven voortbestaan.

Wanneer kunnen studenten de OC contacteren?

Studenten kunnen de OC contacteren wanneer zij input hebben betreffende het onderwijs op onze faculteit. Dit kan door een mail te sturen naar opleidingscommissie-bk@tudelft.nl of de een van de voorzitters te benaderen. Wanneer nodig kan het betreffende onderwerp geagendeerd worden in een OC bijeenkomst.

Samenstelling Opleidingscommissie en vergaderingen

In de Opleidingscommissie zitten 7 docent- en 7 student-leden. Er zijn twee voorzitters: een docent-voorzitter en een student-voorzitter. De leden zijn een informele dwarsdoorsnede van de Faculteit Bouwkunde. De OC vergadert iedere 2 weken.

Thijs Asselbergs, voorzitter

Christien Janssen

Birgit JĆ¼rgenhake

Peter de Jong

Rene v.d. Velde

Martijn Meijers

Luisa Calabrese

 • Aafke Simonides, student-voorzitter
 • Jelle ten Hove
 • Lyonne van der Vegte
 • Sebastiaan Vork

Secretariaat Onderwijs- en Studentenzaken
Telefoonnummer: 015-2789311

opleidingscommissie-bk@tudelft.nl