Bijzondere omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden tijdens je studie? 

Tijdens je studie kan je te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden. In deze wegwijzer lees je wat je dan kan doen op studiegebied. 

Bij kortdurende ziekte of incidentele overmachtssituaties, zoals: 

 • Griep, ziekte van niet-chronische aard 
 • Klein ongeval 
 • Begrafenis 
 • Laptopproblemen 

Wat doe je? 

 1. Voor dit soort omstandigheden is er de herkansingsregeling. Zie voor meer informatie de studiegids en/of Brightspace. Neem contact op met je docent om die te informeren over je afwezigheid en om afspraken te maken over gemist werk. Bespreek met je docent of het nog mogelijk is om de opgelopen achterstand in te halen of dat je gebruik kunt maken van de herkansingsregeling. 
 2. Als een herkansing niet mogelijk is of niet wordt behaald dan moet je het vak overdoen en loop je studievertraging op. Neem contact op met de studieadviseurs als je begeleiding wilt met je verdere studieverloop. 

Bij complexe, ernstige, langdurige of chronische problematiek, zoals: 

 • Functiebeperking (ADHD, ASS, etc.) en/of visuele, auditieve en motorische beperkingen 
 • Chronische ziekte en/of ernstige medische omstandigheden 
 • Structurele psychische problematiek 
 • Bijzondere familieomstandigheden 

Wat doe je? 

 1. Neem contact op met de studieadviseur indien de omstandigheden invloed hebben op je studie. De studieadviseur levert maatwerkvoorzieningen door begeleiding en advies te geven gericht op jouw persoonlijke situatie. 
 2. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarmee behoud je mogelijk aanspraak op regelingen omtrent BSA, MoMi, RPF en kan je je studievertraging zoveel mogelijk beperken of voorkomen. Daarnaast bieden de studieadviseurs je ondersteuning bij een aangepast studieprogramma op de lange termijn, training/workshops en coaching gesprekken. 

Vragen of twijfel je aan de aard of ernst van jouw omstandigheden, neem dan ook contact op met de studieadviseurs via AcademicCounsellors-BK@tudelft.nl.