Vakbeschrijvingen (Studiegids)

Elk jaar worden zowel het Bachelor programma als de Master programma’s die de faculteit aanbiedt officieel vastgesteld. Wijzigingen in de programma’s en het aanbod van minoren en keuzevakken worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in het curriculumbesluit.

Daarna worden de programma’s en alle bijbehorende vakken formeel vastgelegd in de studiegids. De vakbeschrijving in de studiegids bevat onder andere belangrijke informatie over:

  • de vakinhoud en het aantal studiepunten;
  • wie de benoemde examinator van het vak is (toetsverantwoordelijke);
  • de leerdoelen;
  • de wijze van toetsing en of er deeltoetsen zijn.

De studiegids is hier te vinden.

Verplichte programma

Zowel het Bachelor programma als de verschillende Master programma’s bestaan voor het grootste gedeelte uit voor elke student verplichte vakken. De opbouw van het programma kun je terugvinden door in de studiegids op programma te zoeken.

Keuzeruimte in de programma’s

Naast de verplichte vakken heeft elk programma ook een gedeelte waarvoor je zelf keuzes mag maken voor de invulling. Voor het Bachelor programma is dat het 5e semester, waarin je een minor gaat doen. Voor de invulling daarvan kun je kiezen uit het aanbod binnen en buiten de TU Delft. Zie hiervoor de minor pagina.

Elk Master programma heeft ook een gedeelte dat je mag invullen met keuzevakken. Hiervoor kun je kiezen uit het aanbod (op Master niveau) van de eigen Bouwkunde opleidingen, maar ook uit het aanbod aan Master keuzevakken van de andere TU Delft opleidingen of externe universitaire opleidingen. Omdat vooraf niet bekend is welke vakken jij zal kiezen komen de door jou in Delft behaalde resultaten in Osiris eerst bij ‚ÄúOverige‚ÄĚ resultaten te staan.

Na je aanmelding voor de eerste afstudeerpresentatie (P2), zal de onderwijsadministratie de door jou behaalde keuzevakken opnemen in de keuzeruimte van jouw programma. Wil je daar niet op wachten, dan kun je een verzoek indienen voor de erkenning van jouw keuzevakken. Dit kun je ook vooraf doen, zodat je zeker weet dat jouw keuzevakken geaccepteerd worden. Dit is vooral van belang als je vakken gaat doen via het exchange programma.

Deze formulieren heten:

  • Certificate of incorporation (om vooraf goedkeuring te vragen voor keuzevakken die niet door de TU Delft worden aangeboden)
  • Accreditation Academic achievements abroad (om in het buitenland behaalde resultaten te laten opnemen in je studievoortgangsoverzicht (SVO))
  • Master elective list (vooraf en achteraf: om goedkeuring te vragen voor keuzevakken uit het TU Delft aanbod)