Examencommissie

Op deze pagina vindt u het overzicht van de data en tijden van de examencommissievergaderingen en diploma-uitreikingen van de opleidingen van EWI.

Bachelor

Formulieren en verzoekschriften moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de vergaderdatum zijn ontvangen. Een te laat ingediend verzoek wordt automatisch doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Om het BSc-diploma aan te vragen moet je uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering het aanvraagformulier toesturen aan SPA-EWI@tudelft.nl .
Uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting van de examencommissie moet het laatste cijfer bekend zijn.

Bij 'Formulieren' vindt je het benodigde formulier voor de aanvraag. 

 

Master

Voor de master opleiding SET vindt 2 keer per jaar een collectieve diploma-uitreiking plaats. U dient zich uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering van de examencommissie aan te melden om geslaagd verklaard te worden voor het Master examen.
Bij 'Formulieren' vindt u het benodigde formulier voor aanmelding. 

Voor de overige EWI master opleidingen zijn er geen collectieve diploma-uitreikingen. Studenten ontvangen hun master diploma individueel na een succesvolle verdediging van hun afstudeerwerk, mits ze aan alle voorwaarden voor het diploma hebben voldaan. Hiertoe dienen de benodigde formulieren tijdig ingeleverd te zijn om behandeld te kunnen worden volgens onderstaand schema

Form

Approval Board of Examiners

Handing in no later than

Thesis Committee form

No later than two meetings before defence

5 days prior to meeting BoE

Final Examination Form

Last meeting before defence date

6 weeks prior to defence date

Please note that these applications forms cannot be discussed in the same meeting.

Defence can only take place after approval of both forms.