BSc Computer Science & Engineering and MSc Computer Science

Vergaderdata Examencommissie

Donderdag 22 december 2022

Donderdag 26 januari 2023

Woensdag 22 februari 2023

Woensdag 22 maart 2023

Dinsdag 18 april 2023

Dinsdag 16 mei 2023

Dinsdag 13 juni 2023

Dinsdag 11 juli 2023

Dinsdag 8 augustus 2023

Dinsdag 5 september 2023

Formulieren en verzoekschriften moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de vergaderdatum zijn  ontvangen. Een te laat ingediend verzoek wordt automatisch doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u bericht van het besluit van de Examencommissie.

Om het BSc-diploma aan te vragen moet je uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering het aanvraagformulier toesturen aan SPA-EWI@tudelft.nl .
Uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting van de examencommissie moet het laatste cijfer bekend zijn.

Let op: formulieren voor de Master Final Examination dienen ingeleverd te worden volgens de formele procedure. Hiervoor gelden afwijkende termijnen volgens onderstaand schema.

Form

Approval Board of Examiners

Handing in no later than

Application Thesis Committee

No later than two meetings before defence

5 days prior to meeting BoE

Application Final Examination

Last meeting before defence date

6 weeks prior to defence date

These application forms cannot be discussed in the same meeting.
Defence can only take place after approval of both forms.
Please note that If the defense takes place without an approved Thesis Committee you are at high risk of having the result of the master thesis defense declared invalid!

 

Bachelor graduation ceremony

A collective graduation ceremony will be organised yearly in November. In case you do not want to wait and want to collect your diploma before that time you can schedule an appointment to do so. We will inform you as soon as the diploma is available. Once you collected the diploma you will no longer be invited for the graduation ceremony .