BSc Maritieme Techniek

De bacheloropleiding Maritieme Techniek (MT) duurt drie jaar. Daarna kun je kiezen voor een van de masteropleidingen. In de bacheloropleiding volg je een breed scala aan vakken. In de diverse vakken en in de ontwerpprojecten leer je de basiskennis die elke scheepsbouwkundige nodig heeft.

Tijdens de bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om een minor te volgen van 30EC. De BSc-opleiding rond je af met een eindopdracht. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

2019-2020: overzicht toetsing alle cursusjaren

Een gedetailleerd overzicht per BSc-jaar:

Overgangsregelingen Bachelor
Opgenomen colleges terugkijken

Hoorcolleges worden, afhankelijk van de locatie waar ze worden gegeven, niet standaard opgenomen.  We benadrukken dat dit een (vrijblijvende) service is. 

Hoorcolleges worden enkel opgenomen voor de Bachelor en alleen wanneer het vak inhoudelijk dusdanig is veranderd dat de hoorcolleges de stof niet meer dekt. Ook kan er op verzoek van een verantwoordelijk docent of door de opleidingsdirectie worden verzocht om een nieuwe reeks op te nemen wanneer deze bijvoorbeeld onvolledig is of de kwaliteit beter kan.

Alle opgenomen hoorcolleges worden gebundeld op vakniveau en weergegeven in collegerama.

Boeken

Aanschaf boeken kan via de online boekenwinkel van de studievereniging van Maritieme Techniek, Froude. Het is belangrijk dat je op eerste dag van elk vak al beschikt over de boeken die je in het dat blok nodig hebt, vaak zul je ze al nodig hebben voor de eerste colleges.

Alle benodigde boeken kun je terugvinden bij de literatuuropsomming in de Studiegids. Boeken kun je onder andere bestellen via de studievereniging. Meer informatie kun je hier vinden.

Rooster

De roosters van de bacheloropleiding Maritieme Techniek kun je terugvinden via de roosterpagina van de TU Delft.

Eerste jaars studenten kunnen hun groepsrooster terugvinden via de Roosterpagina van 3mE.

Belangrijke opmerkingen

  • Voor actuele locatie en tijden voor tentamens dien je OSIRIS te raadplegen.
  • Een indicatie van hertentamens in de zomerperiode kun je terug vinden in OSIRIS of MyTimetable. let op OSIRIS is leidend.
  • Alle tentamenlocaties zijn 1 week voorafgaand aan het tentamen definitief en vermeld in OSIRIS.
  • Uitsluitend de in OSIRIS vermelde tijd(en) en locatie(s) zijn op de tentamens van toepassing.
Laptop

Voor het volgen van het onderwijs op onze faculteit 3mE aan te raden om te kunnen beschikken over een laptop in de colleges/werkgroepen en tijdens de projecten, voor studenten in het eerste jaar van de BSc opleiding kun je bijna niet zonder. Je bent dan niet afhankelijk van openingstijden van computerruimtes of beschikbaarheid van een computer in drukke periodes (tentamenperiodes of deadlines voor verslagen bijvoorbeeld).

  • De TU Delft kent een laptopproject
  • Benodigde software is te downloaden via de software pagina van het laptopproject en via de blackboard download pagina. Voor meer informatie scroll naar beneden

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

TU Delft bachelor opleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (30 EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Minor bij TU Delft

Als student kun je minors volgen bij de TU Delft. Voor al deze thematische minors hoef je geen vrije minor aanvraag te doen. Je dient de minor in zijn geheel af te ronden wil je de studiepunten toegekend krijgen.

Voor meer informatie en oriëntatie over alle (thematische) minormogelijkheden ga je naar minors.tudelft.nl

Minor bij een andere Nederlandse universiteit

Zoek een minor op bij een andere Nederlandse universiteit van minimaal 30 EC. Deze vraag je via dezelfde procedure aan als voor de vrije minor.

Minor bij een buitenlandse universiteit

De faculteit heeft enkele plekken beschikbaar om je minor te behalen bij een partner universiteit. Meer informatie kun je hierover vinden via studyabroad.3me.tudelft.nl. (Een minor in het buitenland wordt gezien als vrije minor).

Virtual Exchange

Overweeg je een Vrije minor en ben je nog op zoek naar leuke aanvullende vakken? Misschien is Virtual Exchange iets voor jou en valt dit mooi samen in een samenhangend vakkenpakket. Meer informatie vind je hier.

Vrije minor

Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt op basis van een samenhangend programma van vakken (30EC) op een bepaald BSc niveau. De inspanning voor het samenstellen van een vrije minor ligt bij jouw als student. De aanvraag dient voor aanvang van de minor te zijn goedgekeurd. Wanneer je te laat bent wordt je vrije minor niet goedgekeurd.

Meer informatie over de procedure en vereisten vind je terug op de website van de examencommissie.

Het Bachelor Eindproject wordt tweemaal per jaar aangeboden, respectievelijk start deze in het 1e semester en in het 2e semester. Je meldt je in OSIRIS aan. Meer informatie over het eindproject vind je in de procedurebeschrijving.

  • MT3BEP (12 EC)

Voor de aanmeldperiode verwijzen we je naar de pagina Aanmelden voor bachelor onderwijs

Aanmelden voor het bachelor eindproject gebeurt via OSIRIS. Schrijf je ook in voor het project als je nu nog niet voldoet aan de toelatingseis, maar verwacht hier wel aan te gaan voldoen.

Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun je je Bachelorsdiploma aanvragen via het Aanvraagformulier BSc-examen. Dit lever je in bij het servicepunt.

Je kunt met lof slagen voor je Bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

Meer informatie is hier te vinden.

Ophalen diploma’s bij afwezigheid gezamenlijke bachelor uitreiking

Ben je niet in de gelegenheid geweest om je bachelor diploma in ontvangst te nemen tijdens de gezamenlijke diploma uitreiking in mei of november? Geen probleem, je kan je diploma tot  zes maanden na de uitreiking ophalen bij het Servicepunt 3mE. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

Het is niet mogelijk het diploma voor de uitreiking al uitgereikt te krijgen. Heb je voor een vervolgstudie een bewijs van afstuderen nodig? Deze kan je, nadat je geslaagd bent verklaar door de Examencommissie, aanvragen bij de CSA door een mail te sturen naar csa@tudelft.nl.

Na een half jaar worden de diploma’s van het Servicepunt 3mE teruggebracht naar SPA. De diploma’s zijn op te halen bij het Education Service Centre (ESC), Jaffalaan 9a. Let op! Diploma’s zijn  alleen op te halen op afspraak! Voor het maken van een afspraak stuur je een mail naar spa-3me@tudelft.nl. Vergeet ook hier geen geldig legitimatiebewijs op te halen.

Wil je iemand anders machtigen om het diploma namens jou op te halen? Zorg dan dat diegene een getekende machtiging bij zich heeft waarop duidelijk staat vermeld dat jij diegene machtigt om namens jou het diploma op te halen. Daarnaast dient diegene ook een kopie van jouw identiteitsbewijs bij zicht te hebben en moet zich ook zelf kunnen identificeren.

Masterkeuze

Na het voltooien van je bachelor kun je kiezen voor een van de masteropleidingen van de TU Delft.

TU Delft hanteert de bachelor-voor-masterregeling. Dit betekent dat er een scheiding is tussen bachelor en masterfase. Je kunt pas aan de masterfase beginnen als je je bachelorfase hebt afgerond. Voor meer informatie ga naar: Bachelor voor Masterregel.