Na-aanmelden

Semester 2 (Q3 en Q4): Je bent te laat met aanmelden. Wat nu?

Alleen tijdens de reguliere aanmeldperiode kun jij je aanmelden voor vakken en ben je, als je voor aanvang van het semester aan de ingangseisen voldoet, verzekerd van deelname.

Ben je te laat met aanmelden dan kun je tijdens de na-aanmeldperiode via Osiris een aanmelding doen om toegelaten te worden tot een vak. Er is geen garantie op een plaatsing binnen het vak en is enkel beschkibaar voor vakken van de faculteit 3mE.

Na-aanmelden voor studiejaar 2022|2023 kwartaal 3 en kwartaal 4 vakken kan van (do) 26-01-2023 (09:00) tot (ma) 30-01-2023 (23:59).

Na-aanmelden doe je op de zelfde manier als aanmelden en is de allerlaatste mogelijkheid om alsnog toegelaten te kunnen worden tot een vak. Ben je ook te laat met na-aanmelden? Dan kun je niet deelnemen aan verplichte onderwijs van het betreffende vak. Dit geldt voor alle vakken, ook als ze pas later in het semester beginnen!

Niet aangemeld betekent dan dus ook niet meedoen. Dat wil zeggen dat je dus geen verplicht onderwijs, (deel) practica, projectgroepen of werkgroepen kan bijwonen. Blijkt achteraf dat je toch mee hebt gedaan zonder geldige aanmelding, dan krijg je uiteindelijk geen (eind)cijfer. Voor alle regels verwijzen we naar de reglementen van de opleiding. Het is enkel mogelijk om hoorcolleges te volgen mits er plek is.

Vergeet niet om je op tijd aan te melden voor je tentamens via Osiris.