Honours Programme

Het Honours Programme is een extra programma voor excellente studenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging. Studenten krijgen de kans zich te verdiepen en/of te verbreden in een onderwerp naar keuze.

Honours Programme BSc

Inhoud

Het Honours Programme Bachelor bestaat uit – minimaal – 20 EC. 5 EC van het programma wordt ingevuld met interfacultaire vakken. Voor de overige – minimaal – 15 EC schrijven studenten een programmavoorstel dat moet worden goedgekeurd door de directeur en/of coördinator van het Honours Programme.

Ingangseisen

Alle 60 studiepunten van het eerste jaar van de bacheloropleiding moeten behaald zijn. Studenten met een gewogen gemiddelde van een 8.0 of hoger worden rechtstreeks toegelaten. Studenten met een gewogen gemiddelde tussen de 7.5 en 8.0 mogen solliciteren door middel van een motivatiebrief.

Aan het einde van je eerste jaar krijgen studenten die (mogelijk) aan de toelatingseisen zullen voldoen, een uitnodiging voor het Honours Programma Bachelor voorlichtingsmoment. Eerstejaars studenten kunnen zich aanmelden van 1 juni t/m 1 september 2021 als zij inderdaad aan de toelatingseisen voldoen.

Aanmeldingsprocedure

- Eerstejaars studenten worden uitgenodigd om een cijferlijst, inclusief gewogen gemiddelde, en een Curriculum Vitae in te sturen als zij denken in aanmerking te komen voor deelname.

-De documenten kunnen als bijlage per mail (in losse PDF bestanden) worden verstuurd naar honourscommittee-3me@tudelft.nl

- Op basis van het totaalpakket (toelatingsvoorwaarden, CV en eventueel een motivatiebrief*) beslist de Honours Commissie of je toelaatbaar bent tot het Honours Programme Bachelor. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je je Propedeuse in één jaar hebt behaald, word je daadwerkelijk toegelaten tot het Honours Programme Bachelor.

- Toetsing van de toelatingsvoorwaarden wordt gedaan op basis van de vastgestelde cijfers in Osiris met als peildatum, 1 september.

- Het Honours Programme Bachelor start bij aanvang van het tweede collegejaar.

Uitstroomeisen

Alle onderdelen van zowel de reguliere bacheloropleiding als het Honours Programme Bachelor moeten nominaal – dus in principe binnen 3 jaar – met een voldoende resultaat afgerond zijn om het Honours Certificaat te behalen.

 

Klik hier voor de HPB Studenten Gids als je meer wilt weten over de opbouw en regels van het 3mE Honours Programme Bachelor 2020-2022.

Honours Programme MSc

Content 

The Honours Programme Master consists of – at least – 20 EC. 5 EC of the programme will be completed with a compulsory interfaculty courses. For the remaining – at least – 15 EC, students will have to write a proposal that has to be approved by the director and/or coordinator of the Honours Programme.

Entry requirements

The admission requirements for the Honours Programme Master 3mE are:

  1. The first semester at least 25 EC obtained credits of which at least obtained all (required) courses from the exam programme (according to your approved form 2).
  2. The weighted average of at least 8.0.

By derogation to the above entry requirements, we give students with an average between 7.5 and 8.0 the opportunity to send in a justified request, by means of a more detailed motivation letter (maximum 400 words) and draft programme proposal, to still to be admitted to the Honours Programme Master. Ultimately the Honours Commission determines based on the submissions if the student is permissible.

Students with an average lower than 7.5 are not admissible.

The registration period for first year MSc students starting academic year 2020-2021 is from 15 December 2020 until 15 January 2021.

Exit requirements

For the successful completion of the Honours Programme, the student must at least meet the following requirements:

  1. The student meets the final exit qualifications of the Honours Program Delft, see appendix.
  2. The student must meet the requirements set in the related articles of the RGBE.
    • In a limited number of cases, due to personal circumstances or through no fault of the student, you can request an extension to the 3mE examination committee.
  3. The student must actively participate and be present at all obligatory meetings.

 

Have a look at the HPM Student Guide here if you want to know more about the rules and the structure of the 3mE Honours Programme.

Honours Class NGR

Inhoud

Voor meer informatie over de Honours Class Next Generation Robotics (NGR), neem een kijkje op de site.

/* */