Honours Programme

Het Honours Programme is een extra programma voor excellente studenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging. Studenten krijgen de kans zich te verdiepen en/of te verbreden in een onderwerp naar keuze.

Honours Programme BSc

Inhoud

Het Honours Programme Bachelor bestaat uit – minimaal – 20 EC. 5 EC van het programma wordt ingevuld met interfacultaire vakken. Voor de overige – minimaal – 15 EC schrijven studenten een programmavoorstel dat moet worden goedgekeurd door de directeur en/of coördinator van het Honours Programme.

Ingangseisen

Alle 60 studiepunten van het eerste jaar van de bacheloropleiding moeten behaald zijn. Studenten met een gewogen gemiddelde van een 8.0 of hoger worden rechtstreeks toegelaten. Studenten met een gewogen gemiddelde tussen de 7.5 en 8.0 mogen solliciteren door middel van een motivatiebrief.

Aanmelden kan tot 31 augustus 2019.

Uitstroomeisen

Alle onderdelen van zowel de reguliere bacheloropleiding als het Honours Programme Bachelor moeten nominaal – dus in principe binnen 3 jaar – met een voldoende resultaat afgerond zijn om het Honours Certificaat te behalen.

Honours Programme MSc

Content

The Honours Programme Master consists of – at least – 20 EC. 5 EC of the programme will be completed with the compulsory course Critical Reflection on Technology, UD2010. For the remaining – at least – 15 EC, students will have to write a proposal that has to be approved by the director and/or coordinator of the Honours Programme.

Entry requirements

The Honours Programme Master is intended for students who finished their bachelor programme within four years with a weighted average grade of 8.0 or higher. Admission is always under the condition of the results in the first semester of the master programme.

Exit requirement

All components of both the regular master programme and the Honours Programme Master must be completed nominally – so in principle within 2 years – to obtain the Honours Certificate.