Onderwijskwaliteitszorg

De faculteit 3mE vindt de kwaliteit van het onderwijs van groot belang. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een kwaliteitszorgsysteem, bestaande uit verschillende instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Om deze instrumenten optimaal te kunnen gebruiken, hebben we de medewerking van alle studenten en docenten nodig. De onderwijskwaliteit op 3mE is niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar zeker ook die van jullie!

Vakken worden eens in de drie jaar geëvalueerd met een standaard vragenlijst. Als er echter problemen zijn binnen een vak, raadplegen we de betrokkenen en besluiten we of er extra evaluatiemomenten of –instrumenten nodig zijn.

Na de evaluatie stelt de vakcoördinator een verbeterplan voor. Evaluatieresultaten en actieplannen worden gepubliceerd op Brightspace We publiceren gedurende het jaar ook posters op verschillende plaatsen in de faculteit om jullie op de hoogte te houden van de laatste evaluatieresultaten.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met het kwaliteitszorgteam van 3mE: onderwijsevaluatie-3mE@tudelft.nl.