Regelingen & reglementen

Bachelor

Master

Aanvullende reglementen BSc KT en MSc TM
Fraude en Plagiaat

Bezoek de website

Overige reglementen

Voor andere reglementen, zoals het studentenstatuut, verwijzen we je naar de algemene reglementen pagina.