Regelingen & reglementen

Uitvoeringsregeling - Aanmelden voor Onderwijs
Aanvullende reglementen BSc KT en MSc TM
Fraude en Plagiaat

Bezoek de website

Overige reglementen

Voor andere reglementen, zoals het studentenstatuut, verwijzen we je naar de algemene reglementen pagina.

Reglementen voor studiejaar 2019-2020 worden eind augustus verwacht.