Examencommissies

Bericht m.b.t. exchange naar het buitenland

Het College van Bestuur heeft op 4 mei het besluit genomen om alle inkomende en uitgaande exchange naar non EU landen te annuleren voor (in ieder geval) het eerste semester 2021-2022*. Ook studenten die als Free Mover naar het buitenland zouden gaan worden geacht deze exchange te annuleren. Indien studenten toch besluiten te gaan, zullen de behaalde vakken niet in het examenprogramma worden opgenomen, d.w.z. de resultaten tellen niet mee voor het diploma.
Bachelor studenten:
Geadviseerd wordt om een thematische minor te kiezen; de capaciteit van deze thematische minoren is/wordt uitgebreid.

Voor deelname aan exchange voor Non-EU landen in het collegejaar 2022-2023 zal de student zich wederom formeel moeten aanmelden. We raden niet aan om de minor uit te stellen om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor minor-exchange in 2022-2023. Als uitstel van exchange onverhoopt resulteert in studievertraging valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student.

*Met uitzondering van: Niet-EU-Programmalanden; Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen.

De faculteit 3mE heeft 2 examencommissies:

1.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Systems & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering, Materials & Science Engineering en Robotics

2.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie 3mE vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt.  Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie 2020-2021 zijn als volgt:

 • 5-okt
 • 26-okt
 • 16-nov
 • 7-dec
 • 21-dec

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie KT/TM 2020-2021 zijn als volgt:

 • 17-sep
 • 8-okt
 • 29-okt
 • 19-nov
 • 10-dec
 • 7-jan
 • 28-jan
 • 18-feb
 • 11-mrt
 • 1-apr
 • 22-apr
 • 13-mei
 • 3-jun
 • 24-jun
 • 15-jul
 • 5-aug
 • 26-aug