Examencommissies

If you cannot be present at an exam due to COVID (illness/quarantine), you must report this to the academic counsellors via studieadviseurs-3mE@tudelft.nl, prior to your exam or within 24 hours of your scheduled exam. In due course, after the exam period, the education organisation will decide in consultation with the Board of Examiners how and when a catch-up test will be offered.

Bericht m.b.t. exchange naar het buitenland

Het College van Bestuur heeft het besluit genomen om fysieke inkomende- en uitgaande exchange toe te staan voor het tweede semester van het academische jaar 2021-2022. Studenten mogen reizen naar landen die op de wereldkaart de kleurcode groen of geel hebben. Reizen naar landen met kleurcode rood (op moment van vertrek) is niet toegestaan. TU Delft raadt haar studenten sterk af om te reizen naar landen met de kleurcode oranje, in verband met bijkomende extra risico’s. Daarnaast is het specifiek niet toegestaan om af te reizen naar Columbia en Indonesië door de volgende punten:

 • Laag aantal vaccinaties in deze landen.
 • Toename van infecties.
 • Vergroot financieel risico voor de student bij onvoorziene omstandigheden gerelateerd aan Covid-19.

Bachelor studenten:
Geadviseerd wordt om een thematische minor te kiezen; de capaciteit van deze thematische minoren is/wordt uitgebreid.

We raden niet aan om de minor uit te stellen, als uitstel van exchange onverhoopt resulteert in studievertraging valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student.

Voor meer informatie over studeren in het buitenland:

Study Abroad (tudelft.nl)

 

De faculteit 3mE heeft 2 examencommissies:

1.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Systems & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering, Materials & Science Engineering en Robotics

2.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie 3mE vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt.  Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie 2021-2022 zijn als volgt:

 • 5-okt
 • 26-okt
 • 16-nov
 • 7-dec
 • 21-dec

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie KT/TM 2020-2021 zijn als volgt:

 • 17-sep
 • 8-okt
 • 29-okt
 • 19-nov
 • 10-dec
 • 7-jan
 • 28-jan
 • 18-feb
 • 11-mrt
 • 1-apr
 • 22-apr
 • 13-mei
 • 3-jun
 • 24-jun
 • 15-jul
 • 5-aug
 • 26-aug