Examencommissies

Bericht m.b.t. exchange naar het buitenland

Het College van Bestuur heeft op 12 juni jl. het moeilijke besluit genomen om alle inkomende en uitgaande exchange naar het buitenland voor het eerste en tweede semester van 2020-2021 te annuleren.
Het International Office 3mE neemt contact op met de studenten van 3mE waarvan het verblijf nu wordt geannuleerd. Ook studenten die als Free Mover naar het buitenland zouden gaan worden geacht zich naar dit besluit te schikken.

Bachelor studenten:
Geadviseerd wordt om een thematische minor te kiezen; de capaciteit van deze thematische minoren is/wordt uitgebreid.

Voor deelname aan exchange in het collegejaar 2021-2022 zal de student zich wederom formeel moeten aanmelden. We raden niet aan om de minor-exchange uit te stellen. Als uitstel van exchange onverhoopt resulteert in studievertraging valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student.

De faculteit 3mE heeft 2 examencommissies:

1.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Systems & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering, Materials & Science Engineering en Robotics

2.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie 3mE vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt.  Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie 2020-2021 zijn als volgt:

 • 16-9-2020
 • 7-10-2020
 • 28-10-2020
 • 18-11-2020
 • 14-12-2020
 • 7-1-2021
 • 26-1-2021
 • 16-2-2021
 • 9-3-2021
 • 30-3-2021
 • 20-4-2021
 • 11-5-2021
 • 1-6-2021
 • 22-6-2021
 • 13-7-2021
 • 3-8-2021
 • 24-8-2021

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie KT/TM 2020-2021 zijn als volgt:

 • 25-9-2020
 • 23-10-2020
 • 20-11-2020
 • 18-12-2020
 • 15-1-2021
 • 12-2-2021
 • 12-3-2021
 • 9-4-2021
 • 7-5-2021
 • 4-6-2021
 • 2-7-2021
 • 30-7-2021
 • 27-8-2021