Procedures

Schrijf je verzoek in een PDF-document. Vermeld je studienummer en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij. Omschrijf nauwkeurig wat je verzoek is en daarna je motivatie. Overige bijlagen verstuur je ook in PDF-vorm.

Alleen volledige verzoeken worden in behandeling genomen. Lees de vereisten waaraan een verzoek moet voldoen daarom goed door. Indien gegevens ontbreken ontvang je hiervan bericht.

Hieronder vind je informatie over de belangrijkste procedures:

 1. Vaststellen examenuitslag
 2. Vrijstelling
 3. Afleggen tentamen op aangepaste wijze / studenten met een functiebeperking
 4. Extra individuele tentamenkans
 5. Cum Laude op grond bijzondere omstandigheden
 6. Master Individuele Double degree
 7. Vrije minor
 8. Fraude / plagiaat
 9. Goedkeuring (wijzigingen) masterprogramma
 10. Klachten
 11. Verzoek na-aanmelding schriftelijk tentamen
 12. Ongeldig verklaren toets of resultaat

Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. De examencommissie streeft ernaar verzoeken en aanvragen binnen 20 werkdagen af te handelen en beslist binnen 40 werkdagen. De behandeltermijn voor double degree aanvragen en vrije minoren is standaard 40 werkdagen. Academische vakanties en feestdagen hebben een opschortende werking (zie Art. 9 Regels en Richtlijnen examencommissie).

De relevante regelgeving kun je vinden in de OER en/of RRVE van jouw opleiding.