Cum Laude op grond bijzondere omstandigheden

De examencommissie kan besluiten om een student die op grond van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie niet in aanmerking komt voor een Cum Laude, op grond van bijzondere omstandigheden toch een Cum Laude toe te kennen. 

Als je in je studie blijk hebt gegeven van uitzonderlijke bekwaamheden.    

Voor de  bachelor kun je het verzoek zelf indienen bij de examencommissie, uiterlijk 20 werkdagen voor de eerstvolgende vergadering van de examencommissie.

Beschrijf in je verzoek de uitzonderlijke bekwaamheden op grond waarvan je in aanmerking denkt te komen voor een Cum Laude. Stuur eventueel documenten mee waaruit deze uitzonderlijke bekwaamheden blijken.

Voor de master dient de afstudeerhoogleraar, voorafgaand aan het afstuderen, een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de examencommissie.