Master Individuele Double degree

De TU Delft biedt masterstudenten de mogelijkheid om een Individueel Double Degree (IDD) masterprogramma samen te stellen.

 

Bij 3mE is er  sprake van een IDD wanneer een student toestemming krijgt om twee masteropleidingen te combineren, waarbij er raakvlakken zijn tussen de twee programma’s en de vergaarde kennis wordt ingezet voor een interdisciplinair afstuderen.

Ieder afzonderlijk MSc examenprogramma dient te bestaan uit minimaal 120 EC. Van deze 120 EC per masteropleiding, dient minimaal 60 EC uniek te zijn voor het totale programma van de IDD. Daarbij kun je tot 60 EC aan gezamenlijke vakken opvoeren. Dit betekent dat het volledige programma voor de IDD uit minimaal 180 EC* bestaat.
Dus: 60 unieke EC en 60 gezamenlijke EC = 120 EC voor 1 masterprogramma. En 60 uniek + 60 Uniek + 60 gezamenlijk = 180 EC.

Kijk bij de FAQ voor andere mogelijke rekenvoorbeelden.

Criteria van de Examencommissies 3mE en KT/TM
Bij 3mE kan bij een IDD het tweede jaar van de Master gecombineerd worden. De studieprogramma’s van dit jaar dienen geïntegreerd te worden en te resulteren in een gecombineerd afstuderen. Daarom is het belangrijk dat de twee studieprogramma’s:
- in het tweede jaar qua structuur en verdeling van ECTS vergelijkbaar zijn;

- inhoudelijk raakvlakken hebben en tegelijkertijd niet te veel overeenkomsten hebben.
Dit betekent dat er beperkte mogelijkheden zijn om studieprogramma’s te combineren.

 

Twee 3mE masteropleidingen combineren
Binnen 3mE zijn de meeste masteropleidingen te combineren. Van de volgende studieprogramma’s is al bekend dat ze niet met elkaar te combineren zijn omdat de studies inhoudelijk te veel overeenkomsten vertonen:
- BME en ME-BMD (Biomechanical Design)

- BME en TM

- ODE en MT –SOS (Ship and Offshore Structures)

- ME-TEL (transport & logistics) en TIL (Transport, Infrastructure and Logistics) (joint MSc van CEG, 3mE & TPM):

 

Een 3mE masteropleiding met een andere TUD masteropleiding combineren
Een IDD met een masteropleiding van een andere TUD faculteit is meestal niet mogelijk omdat het tweede jaar niet te integreren valt of omdat er sprake is van inhoudelijke overlap.

 

Het integreren van het tweede jaar
Alleen 2e jaars project-vakcodes (stage, literatuuronderzoek, colloquia, afstuderen) mogen worden opgevoerd als gezamenlijke vakken.

Het afstudeerwerk is een combinatie van beide opleidingen.  In de gezamenlijke scriptie wordt wel duidelijk aangegeven welke delen of hoofdstukken onder welke opleiding vallen. Er wordt een gezamenlijk afstudeermoment georganiseerd.

 

 

Inschrijving
Als je aanvraag is goedgekeurd dien je zelf zorg te dragen voor inschrijving in de beide opleidingen. Gedurende de hele duur van de IDD dien je ingeschreven te staan bij beide opleidingen. Indien er een verschil is in collegegeld, betaal je het hoogste tarief.

* Uitzondering: voor de opleiding Technical Medicine is het unieke aantal EC minimaal 120. In het geval Technical Medicine één van de twee masteropleidingen is, omvat het IDD minimaal 240 EC. 

Voorbereiding
Stem je voorstel eerst af met de master-/trackcoördinatoren van beide opleidingen. Vraag hen ook wat zij denken over de raakvlakken tussen de studies.
Als je een IDD wilt met een andere faculteit, vergelijk dan eerst de structuur van het 2e jaar van beide studies met elkaar (zie IDD faq).

De aanvraag
Een IDD aanvraag dien je zo spoedig mogelijk en voor aanvang van de tweede studie in bij de penvoerende examencommissie.  Als je al begonnen bent met je tweede jaar is het niet meer mogelijk om een IDD aan te vragen.

Op het formulier staat uitleg over het formulier en de procedure. Het verzoek bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier Individueel Double Degree, te vinden via de formulieren voor studenten pagina.
  • Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je de bewuste studies wilt combineren en waaruit blijkt wat het gezamenlijk karakter van de voorgestelde IDD is.

Verwerking van het verzoek
Indien de penvoerende examencommissie akkoord is met de aanvraag, stuurt zij de aanvraag voor akkoord naar de tweede examencommissie.

Het door twee examencommissies goedgekeurde en getekende programma en het aanvraagformulier wordt door de penvoerende examencommissie naar de betreffende SPA-mailbox en de betreffende student gestuurd.

NB. Vlak vόόr en tijdens academische vakanties geldt een langere verwerkingstermijn. (Zie hiervoor de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

Toelating 3mE wil excellente studenten de mogelijkheid bieden om twee studieprogramma’s met elkaar te combineren. Vanaf het cohort 2020-2021 zullen toelatingscriteria gaan gelden. Deze zullen naar verwachting eind Q1 van 2019-2020 bekend worden gemaakt.