Vaststellen examenuitslag

De Examenuitslagen voor de Bachelorexamens en de Master TM worden vastgesteld door de Examencommissie op de eerste maandag van de maand. De examencommissie controleert of de student diens examenprogramma heeft afgerond. De betreffende studenten worden hier doorgaans binnen 7 werkdagen over geïnformeerd. Het diploma wordt op een later moment uitgereikt.

De Examencommissie controleert ook de examenprogramma’s van haar Masterstudenten. Het MSc-diploma wordt individueel uitgereikt bij het afstuderen*.

*Met uitzondering van de Master Technical Medicine.

Zie de volgende tab voor meer informatie.

Je kunt worden voorgedragen voor het Bachelor en TM Master examen wanneer je voldoet aan de eisen zoals genoemd in de zak- slaagregeling van de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie.

Eens per maand controleert de Student Programme Administration of er studenten zijn die in aanmerking komen voor de voordracht. Zij informeren de betreffende studenten via e-mail. Indien de student niet reageert op het bericht, wordt deze automatisch voorgedragen in de volgende examenuitslagvergadering (Art. 2 OER).

Een student kan zich ook zelf aanmelden voor het examen. Zie de volgende tab en Artikel 9 en 31 van de RRVE voor meer informatie.

Voor de Bachelorexamens en MSc TM geldt: aanvragen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de eerstvolgende examenuitslagvergadering zijn opgestuurd naar spa-3mE@tudelft.nl. Het aanvraagformulier voor de BSc staat op de formulieren pagina. Het formulier voor TM staat bij de Master formulieren.

Voor de overige MSc examens geldt: zie procedure MSc-Programmes & Graduation 3mE procedure MSc.