Vrije minor

Bericht m.b.t. exchange naar het buitenland

Het College van Bestuur heeft op 4 mei het besluit genomen om alle inkomende en uitgaande exchange naar non EU landen te annuleren voor (in ieder geval) het eerste semester 2021-2022*. Ook studenten die als Free Mover naar het buitenland zouden gaan worden geacht deze exchange te annuleren. Indien studenten toch besluiten te gaan, zullen de behaalde vakken niet in het examenprogramma worden opgenomen, d.w.z. de resultaten tellen niet mee voor het diploma.
Bachelor studenten: Geadviseerd wordt om een thematische minor te kiezen; de capaciteit van deze thematische minoren is/wordt uitgebreid.

Voor deelname aan exchange voor Non-EU landen in het collegejaar 2022-2023 zal de student zich wederom formeel moeten aanmelden. We raden niet aan om de minor uit te stellen om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor minor-exchange in 2022-2023. Als uitstel van exchange onverhoopt resulteert in studievertraging valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student.

*Met uitzondering van: Niet-EU-Programmalanden; Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen.

In het laatste bachelorjaar mag je zelf een minor samenstellen; de vrije minor. De vakken van de vrije minor kunnen worden gevolgd bij de TU Delft, of bij een andere (buitenlandse) universiteit. Als je een vrije minor wilt doen vraag je de examencommissie vooraf om goedkeuring. Er zijn verschillende soorten vrije minoren:

  • Minor bij TU Delft 

Een vrije minor stel je zelf samen rond een bepaald thema. Je kunt in een vrije minor ook vakken van een schakelprogramma opnemen wanneer je een masterstudie wilt doen die niet aansluit op je huidige studie. 

  • Minor bij andere Nederlandse universiteiten (m.u.v. LDE-minoren)

Als je bij een andere Nederlandse universiteit een thematische of vrije minor wilt doen, wordt dit bij TU Delft geregistreerd als een vrije minor.

  • Exchange Minoren

Een exchange minor in het buitenland wordt bij TU Delft geregistreerd als een vrije minor. Om geselecteerd te worden door het international office van 3mE moet je wel op tijd aangemeld zijn. 

Over thematische minoren bij de TU Delft en LDE-minoren (met Leiden en Erasmus) kun je lezen op de TU Delft minoren website. Voor deze minoren hoef je geen toestemming te vragen aan de examencommissie.

Voor studenten WB, MT en KT

De aanvraag:

  1. Vul het formulier elektronisch in en vermeld bovenaan bij ‘studiejaar’ de startdatum van je minor. Zorg dat de handtekeningen* ingevuld zijn. Bewaar het werkbestand voor je eigen administratie.
  2. Volg de checklist die op het Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor vermeld staat. KT-studenten voegen evt. nog een projectplan toe.
  3. Stuur alle documenten in PDF-format naar: boardofexaminers-3mE@tudelft.nl.

Als je aanvraag onvolledig is, of als je bestanden geen PDF format hebben, wordt je aanvraag niet in behandeling genomen door de examencommissie. Voor het aanvragen van een exchange minor dien je tenminste 50 ECTS op te geven zodat er genoeg keuze mogelijkheden zijn voor vakken in het buitenland.

Voor iedere vrije minor moet je de handtekening van je opleidingsdirecteur vragen: WB = Dr. René Delfos MT = Dr.ir. Robert Hekkenberg  KT van Drs. P.E.A. Hermsen. Lever je aanvraag alleen in PDF aan bij de opleidingsdirecteur.

Deadline goedkeuring examencommissie:
Voor je vrije minor vraag je voor aanvang goedkeuring aan de examencommissie. De behandeltijd voor een aanvraag is 40 werkdagen, officiële feest- en vakantiedagen hebben een opschortende werking. Als je in september met je minor wilt starten is de deadline voor het aanleveren van je vrije minor aanvraag daarom zaterdag 15 mei 2021.

Wanneer je je aanvraag te laat indient, kunnen we niet garanderen dat je aanvraag voor je startdatum wordt goedgekeurd door de examencommissie.

Volgorde:
Het proces van aanmelden en goedkeuring vragen verschilt per minor. Onderzoek daarom wat voor jou de juiste volgorde is. Bijvoorbeeld: bij een minor met een vroege deadline meld je je eerst aan voor de minor, daarna stuur je het aanvraagformulier naar de examencommissie. Bij sommige universiteiten moet je bij de aanmelding al een bewijs van goedkeuring door de examencommissie meesturen.

Zie ook: FAQ vrije minor 

Cijferlijsten WB/MT/KT studenten

Let op: je bent als student zelf verantwoordelijk voor het opvragen en aanleveren van je behaalde resultaten zodat ze door TU Delft verwerkt kunnen worden. Bewaar je originele cijferlijst, deze kan eventueel voor controle opgevraagd worden.

Alleen officiële cijferlijsten/transcripts of records (dus inclusief handtekening en/of stempel) worden geaccepteerd. Een printscreen of een eigen gemaakte uitdraai uit het systeem van de gastuniversiteit is niet voldoende.

  • Resultaten van een minor die bestaat uit TU Delft vakken komen automatisch in MyTUDelft te staan.
  • Transcripts van Nederlandse universiteiten stuur je naar boardofexaminers-3me@tudelft.nl.
  • Originele transcripts van exchange minoren die in het buitenland zijn gedaan moeten worden ingeleverd bij het international office van O&S-3mE.

De verwerkingstijd is  2 maanden. Controleer na die termijn de invoer van je cijfers in MyTUDelft. 
Als je vragen hebt over de verwerking van je resultaten, neem dan contact op met spa-3me@tudelft.nl