Vrije minor

Bericht m.b.t. exchange naar het buitenland

Het College van Bestuur heeft op 12 juni jl. het moeilijke besluit genomen om alle inkomende en uitgaande exchange naar het buitenland voor het eerste semester van 2020-2021 te annuleren.
Het International Office 3mE neemt contact op met de studenten van 3mE waarvan het verblijf nu wordt geannuleerd. Ook studenten die als Free Mover naar het buitenland zouden gaan worden geacht zich naar dit besluit te schikken.

Bachelor studenten:
Geadviseerd wordt om een thematische minor te kiezen; de capaciteit van deze thematische minoren is/wordt uitgebreid.

Voor deelname aan exchange in het collegejaar 2021-2022 zal de student zich wederom formeel moeten aanmelden. We raden niet aan om de minor-exchange uit te stellen. Als uitstel van exchange onverhoopt resulteert in studievertraging valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student.

In het laatste bachelorjaar mag je zelf een minor samenstellen; de vrije minor. De vakken van de vrije minor kunnen worden gevolgd bij de TU Delft, of bij een andere (buitenlandse) universiteit. Als je een vrije minor wilt doen vraag je de examencommissie vooraf om goedkeuring. Er zijn verschillende soorten vrije minoren:

 • Minor bij TU Delft 

Een vrije minor stel je zelf samen rond een bepaald thema. Je kunt in een vrije minor ook vakken van een schakelprogramma opnemen wanneer je een masterstudie wilt doen die niet aansluit op je huidige studie. 

 • Minor bij andere Nederlandse universiteiten (m.u.v. LDE-minoren)

Als je bij een andere Nederlandse universiteit een thematische of vrije minor wilt doen, wordt dit bij TU Delft geregistreerd als een vrije minor.

 • Exchange Minoren

Een exchange minor in het buitenland wordt bij TU Delft geregistreerd als een vrije minor. Om geselecteerd te worden door het international office van 3mE moet je wel op tijd aangemeld zijn. 

Over thematische minoren bij de TU Delft en LDE-minoren (met Leiden en Erasmus) kun je lezen op de TU Delft minoren website. Voor deze minoren hoef je geen toestemming te vragen aan de examencommissie.

Vrije minoren voor studenten Werktuigbouwkunde & Maritieme Techniek

Vrije minor in Nederland

Een vrije minor die wordt gevolgd in Nederland moet met ingang van het cohort 2019-2020 voldoen aan de volgende eisen: 

 • Omvang vakkenpakket minimaal 30 EC.
 • Verzorgd door een universitaire opleiding en van universitair bachelor niveau.
 • Samenhangend programma met betrekking tot één thema.
 • De samenhang van het pakket wordt onderschreven door je bachelor opleidingsdirecteur.
 • Het thema moet een meerwaarde opleveren voor je opleidingsprogramma: verbreding, verdieping of schakelen.
 • Inhoudelijke overlap met je verplichte bachelor programma is niet toegestaan.
 • Er kan met eerstejaars vakken maximaal 6 EC worden behaald, op voorwaarde dat deze vakken aantoonbaar noodzakelijke voorkennis opleveren voor de overige vakken.
 • Een project  van max. 15 EC is toegestaan op voorwaarde dat een universitair staflid (HGL/UHD/UD) het project begeleidt. In dat geval mag er geen eerstejaars vak in je vrije minor zitten.
 • Resultaten voor vakken die zijn behaald voor de start van de opleiding waar de vrije minor deel van uitmaakt kunnen niet worden ondergebracht in de vrije minor.
 • Een vrije minor aanvraag via het daarvoor bedoelde formulier regelt slechts de goedkeuring om de vakken op te voeren in de minor en niet de toelating tot deze vakken: toelating tot de vakken wordt geregeld door de betreffende universiteit of faculteit.
 • Een vrije minor mag alleen bestaan uit vakken die geen deel uitmaken van vakken uit bestaande TU Delft thematische minoren; deelname daaraan is alleen mogelijk via de reguliere aanmeldprocedure.

Exchange minor

Een vrije minor die wordt gevolgd aan een universiteit in het buitenland moet met ingang van het cohort 2019-2020 voldoen aan de volgende eisen:

 • Omvang vakkenpakket minimaal 30 EC.
 • Samenhangend programma verzorgd door een universitaire opleiding en van universitair niveau. Vakken zijn afkomstig uit een universitaire bacheloropleiding of een universitaire masteropleiding.
 • De gekozen vakken moeten een meerwaarde opleveren voor je opleidingsprogramma: verbreding, verdieping of schakelen.
 • Inhoudelijke overlap met je verplichte bachelorprogramma is niet toegestaan.
 • Er kan met eerstejaars vakken maximaal 6 EC worden behaald, op voorwaarde dat deze vakken aantoonbaar noodzakelijke voorkennis opleveren voor de overige vakken.
 • Er kan met taalvakken maximaal 3 EC worden behaald, op voorwaarde dat het vak de voertaal van de buitenlandse universiteit betreft en op voorwaarde dat het taalvak wordt gegeven door de universiteit waar je de minor volgt.
 • Resultaten voor vakken die zijn behaald voor de start van de opleiding waar de vrije minor deel van uitmaakt kunnen niet worden ondergebracht in de vrije minor. 

Vragen

Zie FAQ vrije minor.
Indien je hier en op de TU-brede site geen antwoord op je vragen hebt gevonden, kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Vrije minoren voor studenten Klinische Technologie

Vrije minor in Nederland

Een vrije minor die wordt gevolgd in Nederland moet met ingang van het cohort 2019-2020 voldoen aan de volgende eisen: 

 • Omvang vakkenpakket minimaal 15 EC*
 • Verzorgd door een universitaire opleiding en van universitair bachelor niveau.
 • Samenhangend programma met betrekking tot 1 thema.
 • De samenhang van het pakket wordt onderschreven door de (adjunct) opleidingsdirecteur Klinische Technologie.
 • Het thema moet een meerwaarde opleveren voor je opleidingsprogramma: verbreding, verdieping, schakelen.
 • Overlap met het verplichte bachelorprogramma is niet toegestaan.
 • Er kan met eerstejaars vakken maximaal 3 EC worden behaald, op voorwaarde dat deze vakken aantoonbaar noodzakelijke voorkennis opleveren voor de overige vakken.
 • Een project** van max. 7 EC is toegestaan, op voorwaarde dat een staflid (HGL/UHD/UD) het project begeleidt. In dat geval mag er geen eerstejaars vak in je vrije minor zitten.
 • Resultaten voor vakken die zijn behaald voor de start van de opleiding waar de vrije minor deel van uitmaakt kunnen niet worden ondergebracht in de vrije minor.
 • Een vrije minor aanvraag via het daarvoor bedoelde formulier regelt slechts de goedkeuring om de vakken op te voeren in de minor en niet de toelating tot deze vakken: toelating tot de vakken wordt geregeld door de betreffende universiteit of faculteit.
 • Een vrije minor mag alleen bestaan uit vakken die geen deel uitmaken van vakken uit bestaande TU Delft thematische minoren; deelname daaraan is alleen mogelijk via de reguliere aanmeldprocedure.

Exchange minor

Een vrije minor die wordt gevolgd aan een universiteit in het buitenland moet met ingang van het cohort 2019-2020 voldoen aan de volgende eisen: 

 • Omvang vakkenpakket minimaal 30 EC*.
 • Samenhangend programma verzorgd door een universitaire opleiding en van universitair niveau. Vakken zijn afkomstig uit een universitaire bacheloropleiding of een universitaire masteropleiding.
 • De gekozen vakken moeten een meerwaarde opleveren voor je opleidingsprogramma: verbreding, verdieping of schakelen.
 • Inhoudelijke overlap met je verplichte bachelorprogramma is niet toegestaan.
 • Er kan met eerstejaars vakken maximaal 6 EC worden behaald, op voorwaarde dat deze vakken aantoonbaar noodzakelijke voorkennis opleveren voor de overige vakken.
 • Er kan met taalvakken maximaal 3 EC worden behaald, op voorwaarde dat het vak de voertaal van de buitenlandse universiteit betreft en op voorwaarde dat het taalvak wordt gegeven door de universiteit waar je de minor volgt.
 • Resultaten voor vakken die zijn behaald voor de start van de opleiding waar de vrije minor deel van uitmaakt kunnen niet worden ondergebracht in de vrije minor. 

**Project

De vrije minor mag een project bevatten onder de volgende voorwaarden:

 • Omvang: 3 tot 7 ECTS.
 • Sluit thematisch aan op de vakken van je minor.
 • Het begeleidende staflid is betrokken bij de studie Klinische Technologie.
 • Uitvoering: bij een onderzoeksgroep van een universiteit of een universitair medisch centrum.
 • Toetsing: Je schrijft een verslag dat wordt beoordeeld door het begeleidende staflid.

 Bij je aanvraag voor de vrije minor voeg je ook een projectplan met daarin:

 • Naam, functie en afdeling begeleider.
 • Hoe wordt gerapporteerd aan de begeleider en waar de begeleiding uit bestaat.
 • Hoe het project binnen de minor en de opleiding past.
 • Waar het project wordt uitgevoerd.
 • Welke leerdoelen worden beoogd. 

*Gevolgen van een 30 EC minor

Bedenk goed wat de gevolgen zijn als je kiest voor een minor van 30 EC. Hierdoor zal je studievertraging oplopen. 
Als je

 1. ervoor kiest om je bij een andere Nederlandse universiteit in te schrijven voor een thematische minor met een omvang van 30 EC, of
 2. als je kiest voor een minor in het buitenland van 30 EC,

wordt er een minor van 30 EC in je bachelorprogramma opgenomen. Dit betekent dat je in plaats van 15 EC verplicht bent om 30 EC te halen. Als het je niet lukt om alle vakken te halen zal je alsnog moeten zorgen dat je 30 EC aan minorvakken haalt. Indien je kiest voor variant 1. mag je maximaal 6 EC behalen met eerstejaarsvakken. Indien je kiest voor een project (maximale omvang 15 EC) mag je geen eerstejaarsvakken opvoeren.

Vragen

Zie FAQ vrije minor.
Indien je hier en op de TU-brede site geen antwoord op je vragen hebt gevonden, kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Voor studenten WB, MT en KT

De aanvraag:

 1. Vul het formulier elektronisch in en vermeld bovenaan bij ‘studiejaar’ de startdatum van je minor. Zorg dat de handtekeningen* ingevuld zijn. Bewaar het werkbestand voor je eigen administratie.
 2. Volg de checklist die op het Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor vermeld staat. KT-studenten voegen evt. nog een projectplan toe.
 3. Stuur alle documenten in PDF-format naar: boardofexaminers-3mE@tudelft.nl.

Als je aanvraag onvolledig is, of als je bestanden geen PDF format hebben, wordt je aanvraag niet in behandeling genomen door de examencommissie. Voor het aanvragen van een exchange minor dien je tenminste 50 ECTS op te geven zodat er genoeg keuze mogelijkheden zijn voor vakken in het buitenland.

Voor iedere vrije minor moet je de handtekening van je opleidingsdirecteur vragen: WB = Dr. René Delfos MT = Dr.ir. Robert Hekkenberg  KT van Drs. P.E.A. Hermsen. Lever je aanvraag alleen in PDF aan bij de opleidingsdirecteur.

Deadline goedkeuring examencommissie:
Voor je vrije minor vraag je voor aanvang goedkeuring aan de examencommissie. De behandeltijd voor een aanvraag is 40 werkdagen, officiële feest- en vakantiedagen hebben een opschortende werking. Als je in september met je minor wilt starten is de deadline voor het aanleveren van je vrije minor aanvraag daarom vrijdag 10 mei 2020.

Wanneer je je aanvraag te laat indient, kunnen we niet garanderen dat je aanvraag voor je startdatum wordt goedgekeurd door de examencommissie.

Volgorde:
Het proces van aanmelden en goedkeuring vragen verschilt per minor. Onderzoek daarom wat voor jou de juiste volgorde is. Bijvoorbeeld: bij een minor met een vroege deadline meld je je eerst aan voor de minor, daarna stuur je het aanvraagformulier naar de examencommissie. Bij sommige universiteiten moet je bij de aanmelding al een bewijs van goedkeuring door de examencommissie meesturen.

Zie ook: FAQ vrije minor 

Cijferlijsten WB/MT/KT studenten

Let op: je bent als student zelf verantwoordelijk voor het opvragen en aanleveren van je behaalde resultaten zodat ze door TU Delft verwerkt kunnen worden. Bewaar je originele cijferlijst, deze kan eventueel voor controle opgevraagd worden.

Alleen officiële cijferlijsten/transcripts of records (dus inclusief handtekening en/of stempel) worden geaccepteerd. Een printscreen of een eigen gemaakte uitdraai uit het systeem van de gastuniversiteit is niet voldoende.

 • Resultaten van een minor die bestaat uit TU Delft vakken komen automatisch in Osiris te staan.
 • Transcripts van Nederlandse universiteiten stuur je naar boardofexaminers-3me@tudelft.nl.
 • Originele transcripts van exchange minoren die in het buitenland zijn gedaan moeten worden ingeleverd bij het international office van O&S-3mE.

De verwerkingstijd is  2 maanden. Controleer na die termijn de invoer van je cijfers in OSIRIS. 
Als je vragen hebt over de verwerking van je resultaten, neem dan contact op met spa-3me@tudelft.nl

Cijferlijsten WB/MT studenten

Alleen officiële cijferlijsten (dus inclusief handtekening en/of stempel) worden geaccepteerd. Een printscreen of eigen gemaakte uitdraai uit het systeem is niet voldoende.

De student is verantwoordelijk voor het aanleveren van de behaalde resultaten.

 • Transcripts van Nederlandse universiteiten kunnen worden ingeleverd bij  het secretariaat van O&S 3mE en bij het servicepunt van 3mE.
 • Cijferlijsten van vrije minoren die in het buitenland gedaan zijn, moeten eerst worden omgezet naar Nederlandse cijfers en studiepunten. Het originele transcript moet worden ingeleverd bij het secretariaat van O&S-3mE. 
Cijferlijsten KT studenten

Alleen officiële cijferlijsten (dus inclusief handtekening en/of stempel) worden geaccepteerd. Een printscreen of eigen gemaakte uitdraai uit het systeem is niet voldoende.

Let op deze informatie is enkel voor KT Studenten!

Heb je als KT student een minor gevolgd en zijn je resultaten bekend? Controleer hieronder dan goed hoe de verwerking van je resultaten/cijferlijst verloopt. Het is namelijk in veel gevallen niet zo dat cijfers automatisch worden verwerkt.

Let op: je bent als student zelf verantwoordelijk voor de tijdige verwerking van je cijfers en het opvragen hiervan (een officiële uitdraai met stempel van de betreffende universiteit). Bewaar het origineel, deze kan eventueel voor controle opgevraagd worden.

 

 

Cijferlijst/resultaten

Actie door student

TU Delft Minor

Gebeurt automatisch

Niet nodig, controleer of de cijfers zijn opgevoerd in OSIRIS. 

UL/LUMC minor

Verantwoordelijkheid student

De lijst met resultaten dien je aan te vragen bij de desbetreffende universiteit en een scan te versturen naar spa-3me@tudelft.nl met je TUDelft studienummer.

 

EUR/Erasmus MC minor

Verantwoordelijkheid student

De lijst met resultaten dien je aan te vragen bij de desbetreffende universiteit en een scan te versturen naar spa-3me@tudelft.nl met je TUDelft studienummer.

 

Minor bij andere NL-universiteit*

Verantwoordelijkheid student

De lijst met resultaten dien je aan te vragen bij de desbetreffende universiteit en zelf door te geven aan de examencommissie en Study Programme Administration van je opleiding. (via het servicepunt)

 

Vrije minor*

Verantwoordelijkheid student

Opvragen cijfers bij betreffende instelling en inleveren bij het Servicepunt 3mE (fysiek inleveren). Zij regelen de verwerking van cijfers met de examencommissie en Study Programme Administration van je opleiding.

Indien de vrije minor volledig bij de TU Delft is gevolgd verloopt de cijferinvoer volgens de TU Delft Minor procedure. Voor de zekerheid verzoeken we je wel contact op te nemen met de Study Programme Administration ter bevestiging van de verwerking van de cijfers.

 

Studieperiode in het buitenland*

Verantwoordelijkheid student

Opvragen cijfers bij instelling en inleveren bij International Office 3mE. Zij regelen de verwerking van cijfers met de examencommissie en Study Programme Administration van je opleiding.

 

NB: Bovenstaande tabel is enkel bedoeld voor studenten Klinische Technologie (BSc)
* voorafgaand aan de te volgen (vrije) minor dient er toestemming te zijn van de Examencommissie KT.