Vrijstelling

De examencommissie kan een student op verzoek een vrijstelling verlenen voor een tentamen of praktische oefening. In het studievoortgangsoverzicht van de student wordt dan ‘VR’ genoteerd in plaats van een cijfer.

Let op:
vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA en het gewogen gemiddelde!

Bachelorstudenten kunnen geen vrijstelling aanvragen voor minorvakken.

Masterstudenten kunnen geen vrijstelling aanvragen voor keuzevakken en voor verplichte vakken met een variabele inhoud (zoals stages en thesis).

In artikel 26 van het RRVE staat beschreven hoeveel ECTS je maximaal aan vrijstelling in je curriculum mag hebben en in artikel 30 staat wat het maximum is als je voor cum laude in aanmerking wilt komen.

De examencommissie kan besluiten een vrijstelling te verlenen indien:

 • De student voor aanvang van het huidige studieprogramma een qua inhoud, niveau en studielast vergelijkbaar tentamen met goed gevolg heeft afgelegd in het hoger onderwijs en
 • de student ingeschreven heeft gestaan voor de opleiding waarvan dit tentamen een onderdeel was.

Dit betekent concreet dat:
- de student dit resultaat kan aantonen middels een transcript o.i.d.;
- uit de studiegids van beide opleidingen blijkt dat de leerdoelen en de studiepunten/-uren vergelijkbaar zijn;
- Bachelorvakken vrijstelling kunnen opleveren voor Bachelorvakken, maar niet voor Mastervakken (en andersom).

Gebruik het vrijstellingsformulier:

 • Geef op het formulier aan: 
  • voor welke toets of voor welk vak je een vrijstelling wilt en
  • op grond van welk behaald tentamen/vak je de vrijstelling aanvraagt.
 • Voeg bewijsstukken toe (vakbeschrijvingen incl. leerdoelen van beide vakken, gewaarmerkte cijferlijsten, en evt. diploma).
 • Leg het formulier en de bewijsstukken voor aan de docent van het vak waar je de vrijstelling voor aanvraagt.
 • Vraag de docent om een advies in te vullen op het formulier en om het formulier te ondertekenen.
 • Het formulier met de handtekening en alle bewijsstukken stuur je vervolgens, in PDF format, naar de examencommissie: boardofexaminers-3mE@tudelft.nl

Indien de examencommissie akkoord gaat, stelt de examencommissie jou en SPA-3mE op de hoogte en verschijnt de vrijstelling na enige tijd als VR in Osiris.

NB: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen!