Vrijstelling

De examencommissie kan op verzoek een vrijstelling verlenen voor een tentamen of practicum.

Let op: vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA en het gewogen gemiddelde!

De examencommissie kan een vrijstelling verlenen indien:

 • De student een qua inhoud en studielast vergelijkbaar tentamen in het hoger onderwijs met goed gevolg heeft afgelegd en
 • De student ingeschreven heeft gestaan voor de opleiding waarvan dit tentamen een onderdeel was en
 • Het vak waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd reeds is afgerond voordat het verzoek om vrijstelling wordt ingediend.

Om een vrijstelling aan te vragen gebruik je het vrijstellingsformulier,

 • Geef op het formulier aan  

  • Voor welk vak je een vrijstelling wilt
  • Op grond van welk behaald tentamen  je de vrijstelling aanvraagt

 • Voeg bewijsstukken toe (vakbeschrijvingen incl. leerdoelen van beide vakken, evt. diploma's, cijferoverzichten)
 • Leg het formulier en de bewijsstukken voor aan de docent van het vak waar je de vrijstelling voor aanvraagt.
 • Vraag de docent om een advies in te vullen op het formulier en laat de docent het formulier tekenen
 • Het formulier met de handtekening(en) en alle bewijsstukken stuur je vervolgens, bij voorkeur digitaal, naar de examencommissie: boardofexaminers-3mE@tudelft.nl of bij de secretaris van de Examencommissie (gebouw 34 A1-O&S)
 • Indien de examencommissie akkoord gaat, stelt de examencommissie jou en OSA op de hoogte en verschijnt de vrijstelling als VR in Osiris
 •  

LET OP: Niet volledig ingevulde en niet van bewijzen voorziene formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen!