Facultaire Studentenraad (FSR)

Wie zijn wij?

Naast de Centrale Studentenraad (SR) heeft elke faculteit van de TU Delft een Facultaire Studentenraad (FSR). Dit is het medezeggenschapsorgaan waarin studenten op faculteitsniveau inspraak hebben. De FSR van 3mE bestaat uit een vertegenwoordiging van 5 studenten Werktuigbouwkunde, 3 studenten Maritieme Techniek en 2 studenten Klinische Technologie. We worden jaarlijks door de studenten van 3mE verkozen tijdens de verkiezingen rond mei en hebben als doel op te komen voor de belangen van studenten op de faculteit.

Wat we doen

Als FSR hebben we over verschillende zaken inspraakrecht, adviesrecht of informatierecht. Zo mogen we advies uitbrengen op de faculteitsbegroting, moeten we elk jaar instemmen met de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en houden we zaken als de capaciteitsproblemen, besteding van studiegeld en de naleving van bijvoorbeeld het nakijktermijn nauw in de gaten.

We komen eens per week samen om te vergaderen over actuele zaken en vergaderen ongeveer een keer per maand met het faculteitsbestuur. Daarnaast houden we nauwe contacten met de SR, de andere FSR’en en de drie studieverenigingen.

Jouw input

Je kunt je voorstellen dat jouw input voor ons erg belangrijk is om alle studenten van 3mE zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen wij als officieel medezeggenschapsorgaan ook echt wat voor jou betekenen. Heb je dus klachten, opmerkingen of een leuk idee? Spreek ons dan een keertje aan, stuur een bericht op Facebookmail of Whatsapp (06-29934180) of kom langs bij een van onze lunchpanels (houd hiervoor de posters in de gaten)! 

De verkiezingen

Heb je na het lezen van dit alles interesse om zelf een jaar onderdeel uit te maken van de FSR? Je kan natuurlijk altijd met een van ons contact opnemen of ons aanspreken op de faculteit om je vragen te stellen. Omdat de FSR een vertegenwoordigend orgaan is namens de studenten wordt ieder lid gekozen in verkiezingen die gelijktijdig met de verkiezingen voor de centrale studentenraad gehouden worden. In 2020 valt deze verkiezing in de tweede week van mei en kunnen kandidaten zich verkiesbaar stellen in de eerste twee weken van maart. Wij houden voor deze periode alvast een interesselijst bij dus geef het vooral aan ons door!