Lockers

De lockers van de faculteit 3mE zullen in 2020-2021 alleen worden uitgegeven aan de eerstejaars bachelor studenten. In de loop van het eerste kwartaal krijgen zij bericht over de uitgifte hiervan. Voor de overige studenten kan er dit jaar helaas geen gebruik van worden gemaakt.