Studieplekken

De ruimtes E4 en C4 zijn weer open voor zelfstudie. E4 is toegankelijk voor alle 3mE studenten, C4 alleen voor masterstudenten (en met een geldige studentenkaart). Per ruimte is er plek voor 60 studenten. De ruimtes zijn maandag tot en met vrijdag geopend tot 20.00 uur. In het weekend zijn ze gesloten.  

Ook de projectruimtes in B-0 (2-5 personen) en G-0 (max 5 personen) gaan weer open. Deze zijn te reserveren via het Servicepunt.

Verder kan er natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van de centrale zelfstudieplekken op de campus. 

Uiteraard dienen de RIVM richtlijnen gevolgd te worden! Dus: handen wassen en niet komen als je klachten hebt.