De MeetShop

De MeetShop is een afdeling voor ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van metingen. Deze ondersteuning omvat het beschikbaar stellen van apparatuur (balie functie), maar ook hulp bij de wijze / opzet van meetopstellingen.
Nauw verbonden zijn ook twee meetruimten en een multifunctionele practicumruimte.

Mocht u vragen, tips of andere interessante zaken voor de MeetShop hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via meetshop-3mE@tudelft.nl.

 Tot nu toe was er geen structurele meetondersteuning voor studenten, promovendi en medewerkers. Dit resulteert regelmatig in:

  • gevaarlijke situaties
  • kwalitatief slecht uitgevoerde metingen
  • overbelasting van bepaalde werknemers
  • lastig verkrijgen van meetapparatuur, vooral van andere afdelingen

De MeetShop bevindt zich op de begane grond van bouwdeel G naast IWS. U kunt het bekijken op de plattegrond van het 3mE gebouw.

De Meetshop is voor een breed publiek interessant: 3mE studenten BSc en MSc  voor een onderzoeksopdracht, maar ook voor individuele medewerkers van 3mE.