Toelating

Geïnteresseerde eerstejaars Bachelor studenten worden toegelaten tot het Honours Programme Bachelor op basis van verschillende criteria. De motivatie voor deelname aan het talentenprogramma wordt in een selectiegesprek getoetst door de Honours Commissie, bestaande uit: de HP-coördinator, diverse docenten uit de faculteit en een Honoursstudent. De toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure worden hieronder verder toegelicht.

Toelatingseisen Honours Programme Bachelor Bouwkunde

Het Honours Programme Bachelor is bedoeld voor Bachelor studenten die:

  • hun Propedeuse in één jaar hebben behaald; op het moment van aanmelding moet je alle studiepunten tot dusver hebben behaald
  • op het moment van aanmelding gemiddeld 7.5 of hoger staan
  • of een andere goede reden hebben om mee te mogen doen.

Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het collegejaar 2020-2021 loopt tot 2 juni 2020.Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure verder toegelicht:

  • Eerstejaars studenten worden uitgenodigd om een motivatiebrief van circa 300 woorden op te sturen. In de motivatiebrief kun je bijvoorbeeld aangeven waarom je wilt deelnemen aan het programma en wat jouw fascinaties zijn binnen het vakgebied Bouwkunde.
  • De motivatiebrief (in PDF-format) kan worden verstuurd naar honoursprogramme-bk@tudelft.nl.
  • Het merendeel van de studenten die een brief heeft ingeleverd wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek met de Honours Commissie.
  • Op basis van het totaal pakket (toelatingsvoorwaarden, motivatiebrief en selectiegesprek) beslist de Honours Commissie of je toelaatbaar bent tot het Honours Programme Bachelor. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je je Propedeuse in één jaar hebt behaald, word je daadwerkelijk toegelaten tot het Honours Programme Bachelor.
  • Het Honours Programme Bachelor start bij aanvang van het nieuwe collegejaar.