Intekenen en uittekenen onderwijs


Intekenen

Het intekenen voor onderwijs vindt twee maal per jaar plaats in vastgestelde periodes. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen. Eerstejaars studenten let op: je bent verplicht je in te tekenen voor het onderwijs van het voorjaarssemester om deel te kunnen nemen aan de vakken in dit semester (de intekening voor onderwijs staat los van de aanmelding bij de TU Delft via Studielink). Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.  

Intekenen voor onderwijs in het najaarssemester 2022-2023

Selectieprocedure Explore Lab

In the coming semester - Fall 2022-2023 - one MSc3/graduation studio with a selection procedure is offered: MSc3 Explore Lab. Explore Lab is only for students within the Master track Architecture who have a strong fascination for a specific topic which is not dealt with in another MSc3/graduation studio. If you would like to participate in Explore Lab in the coming semester, you will have to do the following:

  • Enroll for Explore Lab from 28th of March – 1st of April 2022 in BIS.
  • Send an email to Explore Lab coordinator Roel van de Pas  with the request to register for a date and time slot for a selection interview. Please note that you can only request for an interview after enrolling in BIS!
  • The selection interviews will be in person and take place on Tuesday April 19th, Thursday April 21st and Friday April 22nd 2022. Locations will be announced later. During the selection interview you will have to:
  1. explain what your strong fascination is and why
  2. how this might lead to a (or some) research question(s)
  3. how this might lead to a design project

You will be informed prior to the start of the enrolment period for the Architecture MSc3/graduation studios whether you are selected or not.

Intekenperiode voor alle vakken/studio’s in de Bachelor en de Master

Vanaf maandag 9 mei 11:00 uur t/m vrijdag 20 mei 24:00 uur. 

Intekening voor onderwijs verloopt via het intekensysteem BIS (Bouwkunde Inteken Systeem). Klik hier om doorgelinkt te worden naar het intekenprogramma. In het intekensysteem geef je jouw voorkeur aan voor het onderwijsprogramma dat je het aankomend semester wilt volgen. Wisselen van onderwijsprogramma na sluiting van het intekenprogramma is niet mogelijk!

Specifiek voor intekenen Mastervakken

Intekenen voor Mastervakken met beperkte capaciteit 

De meeste MSc2 studio's en de meeste Master keuzevakken hebben een maximum aantal studenten dat kan deelnemen. Je kunt je alleen intekenen voor deze vakken, zolang het maximum aantal beschikbare plekken niet bereikt is. Wanneer het maximum bereikt is, zal je je voor een alternatief vak moeten intekenen. Het is dus belangrijk om, voordat je je gaat intekenen voor een vak waarvoor een maximum geldt, te bedenken welke alternatieve mogelijkheden jouw voorkeur hebben. Dan kun je je daar meteen voor intekenen.

Intekenprocedure voor MSc1 en MSc3 studio/programma (let op dit geldt alleen voor de variant Architecture)

Bij het intekenen in BIS selecteer je binnen de MSc1 en MSc3 Studio’s je eerste keuze. Daarna wordt gevraagd een tweede en derde keuze te selecteren. 
Onderwijs- & Studentenzaken gaat proberen studenten zoveel mogelijk op hun eerste of tweede keuze te plaatsen. 
Als er  meer intekeningen voor een MSc1 of MSC3 studio dan beschikbare plekken, zal Onderwijs en Studentenzaken door middel van loting bepalen welke studenten geplaatst worden in de betreffende Studio.
Als je geplaatst wordt in je 3e keuze zullen wij dit registeren. Je krijgt dan zo veel mogelijk voorrang bij de indeling tijdens een volgende intekenprocedure. Je zult ook gevraagd worden door Onderwijs en Studentenzaken of je op  een wachtlijst geplaatst wilt worden voor je eerste of tweede keuze. Indien er plaatsen vrijkomen zal er geloot worden met  de namen op deze wachtlijst. 

Uiterlijk 15 juni 2022 zullen studenten bericht ontvangen voor welke Studio ze geplaatst zijn.

 


Uittekenen

Wanneer je tijdens of na de intekenperiode besluit om toch niet deel te nemen aan een vak waar je je voor hebt ingetekend, dien je je voor dit vak uit te tekenen. Dit kan je zelf doen door in te loggen in BIS en in het menu 'uittekenen' te kiezen. Voor een goede organisatie van het onderwijs is het belangrijk dat het aantal inschrijvingen voor een vak overeenkomt met het aantal studenten dat ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan het vak. Vergeet dus niet om je uit te tekenen wanneer je besluit om toch niet deel te nemen aan een vak en meld je ook af bij de coördinator van het vak. Let op:  

  • Als je je hebt ingetekend voor onderwijs, betekent dit niet dat je daarmee ook automatisch aangemeld bent voor het tentamen. Je moet je apart aanmelden voor tentamens via Osiris.  
  • Studenten kunnen zich NIET via Osiris intekenen of uittekenen voor onderwijs (de functiemogelijkheden 'Inschrijven/Uitschrijven' in Osiris zijn niet operationeel).

____________________________________________

Voor vragen kun je mailen naar: Intekenen-bk@tudelft.nl.
 


/* */