StudieVoortgangsOverzicht

Het StudieVoortgangsOverzicht (SVO) geeft jouw programma aan voor de Propedeuse, Bachelor of Master. Schakelstudenten hebben een Schakel SVO en Inschalingsstudenten een Inschalings SVO. Na toelating tot de Master krijgen zij een Master SVO. Zorg ervoor dat je SVO op orde is. Je SVO is namelijk de basis voor de check of je op de verschillende peilmomenten in de Master aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en of je je Bachelor- of Masterprogramma hebt afgerond en je diploma aangevraagd kan worden. 

!! Let op de volgende zaken !!

  • Een dossieroverzicht is niet hetzelfde als je SVO: kijk altijd in je SVO. (Het dossieroverzicht geeft al je behaalde resultaten weer, ongeacht of ze onderdeel zijn van je programma).
  • In je SVO dienen alleen de vakken te staan die je behaald hebt en degene die je nog moet doen; er mogen geen oude onafgeronde vakken meer in je SVO staan die nu niet meer te herkansen zijn.
  • Een programma wordt pas als afgerond gezien wanneer in MyTUDelft onder voldaan JA staat; de punten die onder overige staan tellen dus niet mee! Deze moeten wellicht nog op de juiste plek gezet worden.
  • Resultaten tellen alleen mee als ze aan het juiste programma zijn toegewezen; Bachelor keuzevakken kan je in je Bachelorprogramma laten opnemen door middel van het formulier ‘BK Keuzevakkenlijst’; je kunt het formulier vinden op deze site.
  • Om aan Masteronderwijs te kunnen deelnemen en om je resultaten mee te laten tellen voor je Masterprogramma, dien je een Masterinschrijving te hebben. Tevens dien je een Master SVO te hebben in MyTUDelft. Resultaten voor Mastervakken die je behaalt zonder Masterinschrijving tellen niet mee voor je Masteropleiding.
  • Je Master SVO wordt opgesteld aan de hand van het ontwerpvak van Master 1 of 3 waar je je voor intekent. Bij wijzigingen in het ontwerpvak in Master 1 of 3 dien je de Study Programme Administration (SPA) te informeren, zodat ze je Master SVO kunnen aanpassen. Om keuzevakken op te laten nemen in je vrije keuzeruimte dien je de ‘Master Electives List’ te gebruiken. Het formulier is op deze site te vinden. 
     

SVO niet correct

Als je SVO niet op orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Study Programme Administration via het e-mailadres: SPA-BK@tudelft.nl. Geef in je e-mail aan SPA duidelijk aan wat er volgens jou niet klopt en wat aangepast moet worden. Zij zullen dit dan voor je nakijken en zo nodig aanpassen. Vermeld altijd je studienummer.

Doorstromen Bachelor naar Master binnen faculteit Bouwkunde

Wanneer je na je Bachelor Bouwkunde wilt doorstromen naar een Masteropleiding van de faculteit Bouwkunde dien je alle vakken uit je Bachelorprogramma te hebben afgerond en alle cijfers moeten correct in je SVO staan. Wanneer dit op orde is kan je Bachelordiploma aangevraagd worden. Tevens dien je via Studielink een verzoek te doen tot een Masterinschrijving. Wanneer je Bachelordiploma-aanvraag helemaal verwerkt is wordt je Masterinschrijving geldig gemaakt.

/* */