Master Individuele Double Degree

Wat is het?

De TU Delft biedt masterstudenten de mogelijkheid om een individueel Double degree masterprogramma samen te stellen.

Hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Ieder afzonderlijk MSc examenprogramma dient te bestaan uit minimaal 120 EC.
Van deze 120 EC per MSc opleiding, dient minimaal 60 EC uniek te zijn voor het totale programma van de Double Degree.

Het volledige programma voor Double Degree bestaat uit minimaal 180 EC. Het afstudeerwerk kan een combinatie zijn van beide opleidingen maar moet in dat geval in ieder geval bestaan uit  twee afzonderlijke afstudeer(deel)rapporten of scripties.  

Je dient gedurende de hele duur van de double degree ingeschreven te staan bij beide opleidingen. Indien er een verschil is in collegegeld, betaal je het hoogste tarief.

Aanvragen

Stem je voorstel eerst af met de master/track coördinatoren van beide opleidingen.

Als je een Double Degree wilt volgen dien je tenminste 2 maanden voorafgaand aan de start van de master of bij aanvang van de master een schriftelijk verzoek in bij de betrokken examencommissies.  Nb. Tijdens academische vakanties geldt een aangepaste termijn. (Zie hiervoor het Studenten Statuut).

Het verzoek bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier Individueel Double Degree, te vinden op de formulieren voor studenten pagina.
  • Een motivatiebrief waarin je motiveert waarom je de bewuste de Double Degree wilt doen en waaruit blijkt waar het gezamenlijk karakter van de Double Degree in terug komt.

Indien de examencommissie(s) akkoord is/ zijn met de aanvraag, stuurt de penvoerende examencommissie de aanvraag voor akkoord naar het College van Bestuur.

De examencommissie van de bacheloropleiding waarvoor je ingeschreven stond is penvoerder.

De penvoerende examencommissie stelt je op de hoogte van het besluit van het College van Bestuur.

Je dient vervolgens zelf zorg te dragen voor inschrijving in de beide opleidingen die je gaat volgen.

/* */