Examencommissie

Studenten met vragen aan de Examencommissie van de faculteit Bouwkunde kunnen contact opnemen via het emailadres: Boardofexaminers-BK@tudelft.nl.

De Examencommissie beoordeelt aanvragen, klachten omtrent toetsing en beoordeling van examens en speciale verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma binnen zowel de Bachelor en de Masteropleiding Bouwkunde. De Examencommissie buigt zich onder andere over vragen, problemen en aanvragen rondom peilingen, vrijstellingen, minoren, erkenning van studieresultaten Study Abroad, afstuderen, verklaring van geen bezwaar.

De verschillende aanvraagformulieren zijn hier te downloaden.

De samenstelling van de Examencommissie is als volgt:

  • Prof.dr. P.J. Boelhouwer (voorzitter)
  • Ir. C.M. Calis
  • Ir. E. Verbree
  • Dr. R.M.J. Bokel
  • Dr.ir. S. Zijlstra
  • Dipl.ing. U.D. Hackauf
  • Dr. M.T.A. van Thoor
  • Ir. E.J.J. van Breemen (extern lid)

Secretaris: Ing. H.A.J. Ootes 

Het secretariaat van de Examencommissie is te bereiken via het secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken, mw. J. van Os, telefoonnummer: 015-278 4252.

Alle correspondentie met de Examencommissie dient gericht te worden aan het secretariaat van de Examencommissie, e-mail: Boardofexaminers-BK@tudelft.nl.