Facultaire Studenten Raad

Facultaire Studenten Raad

Wat is de FSR?

In Nederland hebben alle studenten inspraak op hun onderwijs. Dit is vastgelegd in de wet (Artikel 9.37 WHW) en wordt uitgevoerd door de Facultaire Studentenraad (afgekort FSR). De belangrijkste rechten die de FSR heeft zijn instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Hiermee kan de FSR invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit. Zo moet de FSR op een aantal belangrijke punten instemmen met voorgestelde veranderingen voordat ze doorgevoerd kunnen worden. Voor veel andere plannen moet de faculteit het advies van de FSR in acht nemen. Ook kan de FSR zelf initiatief nemen om onderwerpen op de agenda van de faculteit zetten. Zo probeert de FSR de kwaliteit van het onderwijs en de positie van de student te beschermen en te verbeteren.

Wie zijn wij?

De FSR bestaat uit negen studenten, die elk jaar in mei verkozen worden. Elke bouwkundestudent kan zich verkiesbaar stellen. Binnen de FSR zijn er verschillende functies die elk overleggen met sleutelfiguren op Bouwkunde die relevant zijn voor zijn of haar functie. De gehele FSR vergadert één keer per week. Eens in de zes weken wordt er met de hele FSR, de decaan en de onderwijs- en opleidingsdirecteuren vergaderd tijdens het zogeheten decaansberaad. Hierin worden alle punten besproken die belangrijk zijn voor studenten en soms ook toezeggingen gedaan. De FSR werkt ook samen met studentenraden van andere faculteiten, de centrale studentenraad (Oras en Lijst Bèta), en met de studie- en praktijkverenigingen Stylos, Argus, BOSS, Polis, BouT en Forum.
Als groep vormen wij zo de officiële studentenvertegenwoordiging van Bouwkunde. Simpel gezegd staan wij voor het belang van de studenten.

Wat doet de FSR?

De FSR houdt zich bezig met uiteenlopende zaken. Zo zijn er kortetermijnzaken, die snel aandacht nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld problemen bij een bepaald vak of vragen van studenten. Verder zijn er lopende zaken zoals de monitoring van het onderwijs. De FSR probeert daarbij zoveel mogelijk input te verzamelen door bijvoorbeeld inputlunches te organiseren. Zo signaleren we een probleem, en kunnen we het samen met studenten analyseren en oplossen.

Hoe kan je ons bereiken?

De FSR heeft een ruimte in de bouwkundestraat naast D.B.S.G. Stylos en @Hok. Er is elke woensdag een open inloopuur van 12:45 tot 13:45 waar je al je vragen, suggesties en klachten omtrent het onderwijs en de faculteit kwijt kan.

Ook kan je ons vinden op Facebook als FSR Bouwkunde of op Instagram: @FSRarchitecture. Volg ons zodat je op de hoogte blijft of ons altijd makkelijk een berichtje kan sturen! Je kunt ons natuurlijk ook altijd mailen: FSR-BK@tudelft.nl.

De leden van de FSR 2018-2019:

  • Yasmine Ouibrahim (Voorzitter)
  • Matthijs Witting (Secretaris)
  • Maaike Waaldijk (Masteronderwijs & Officieel)
  • Charlotte Boersma (Masteronderwijs)
  • Bill Iliopoulos (Masteronderwijs)
  • Nona Dalman (Bacheloronderwijs)
  • Joren Jans (Bacheloronderwijs)
  • Anouk Jansen (Bacheloronderwijs en Promotie)
  • Mees Paanakker (Gebouw & Faciliteiten)