Samenwerking

De studieadviseurs werken als intermediair op het raakvlak van de organisatie, studie en de persoonlijke en sociale leefwereld van de student. Het is maatwerk en gebeurt vaak in samenwerking met personen en instanties binnen en buiten de Technische Universiteit Delft. Om een indruk te geven met welke personen en instanties de studieadviseurs regelmatig contacten onderhouden, voor het vragen van nadere informatie of het doorverwijzen noemen we hier de belangrijksten:

  • Student Administration (SA) 
    Voor onder meer inschrijvingszaken en regelingen fondsen financiële ondersteuning.
  • Career & counselling services
    De studentendecanen voor onder meer de randvoorwaarden van de studie en studentenpsychologen voor kortdurende begeleiding, trainingen en cursussen.
  • De Studentengezondheidszorg (SGZ)
    De studentenartsen voor geneeskundige zorg en medische verklaringen en de afdeling psychologie voor psychologisch onderzoek (tests) bij studie- en beroepskeuze, dyslexie en andere persoonlijke problematiek.