Wat voor hulp kan ik verwachten

De studieadviseurs zijn binnen de faculteit de aangewezen personen om studenten te helpen bij vragen en problemen die verder strekken dan wat administratief afgehandeld kan worden. Door de onafhankelijke positie van de studieadviseurs hebben studenten de gelegenheid om in vertrouwen met hen over diverse zaken te spreken. De studieadviseurs kunnen worden ingeschakeld bij alles wat in verband staat met de studie, leef- en werkomstandigheden van studenten. In nauw overleg met de student proberen zij reeds in een beginstadium problemen in de studie op te sporen en de student te helpen om studievertraging zoveel mogelijk in te lopen. Kort samengevat kun je bij de volgende onderwerpen in ieder geval rekenen op hulp en advies van de studieadviseur.