Bachelor-voor-Masterregel

TU Delft hanteert de bachelor-voor-masterregeling. Dit betekent dat er een scheiding is tussen bachelor en masterfase. Tot september 2014 was het voor studenten vaak mogelijk om, zonder een afgeronde bacheloropleiding, alvast te starten met een doorstroommaster (dit is een aansluitende master aan dezelfde instelling, bijvoorbeeld de master Civiele Techniek- na de bachelor Civiele Techniek). Met de invoering van deze bachelor-voor-master regeling (ook wel harde knip genoemd) kwam de uitzondering te vervallen en mogen ook studenten die een doorstroommaster willen volgen, daar pas mee beginnen als zij hun bachelor volledig hebben afgerond. In 2012 is de regeling landelijk ingevoerd, omdat deze in de Wet op het Hoger Onderwijs is opgenomen.

Regeling 'zachte knip' vanwege Covid-19

Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege Covid-19 te beperken, heeft het College van Bestuur van de TU Delft besloten om een tijdelijke maatregel voor de overgang van de bachelor naar de master toe te staan.

  • Bachelor- en schakelstudenten die op 31 augustus 2022 maximaal 10 EC* aan vakken van hun examenprogramma tekortkomen, mogen in het studiejaar 2022-2023 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken.
  • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2023. 
  • Het stapelen van twee zachte knip- inschrijvingen is niet mogelijk.   

*Alle (interfacultaire) masteropleidingen van CiTG (CT, AES, ENV, CME en TIL) hanteren daarnaast de aanvullende eis dat het bachelor eindwerk succesvol afgerond moet zijn. Het bachelor eindwerk mag dus geen onderdeel zijn van de 10 EC aan openstaande vakken.

Als je overweegt om gebruik te maken van de zachte knip-regeling, hou er dan rekening mee dat het gevolgen kan hebben voor het succesvol nominaal doorlopen van de masteropleiding. We raden je daarom sterk aan om het eerst te bespreken met Ć©Ć©n van de studieadviseurs van de faculteit CiTG.

Lees het document via onderstaande link voor de volledige ā€˜zachte knipā€™ regeling.

Regeling "zachte knip" 2022-2023