Bindend Studieadvies (BSA)

Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend Studieadvies

Het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus en de daarop door het CvB genomen maatregelen zijn van invloed op de procedure/criteria voor het aanvragen van uitstel BSA. Alle leidende informatie met betrekking tot het BSA is gepubliceerd op het  TU Delft studentenportal. Afhankelijk van de duur van de maatregelen is het mogelijk dat de hoorzittingen in augustus online zullen plaatsvinden. Studenten die zich voor de hoorzitting van augustus aanmelden zullen hierover worden geïnformeerd.

BSA commissie CiTG

De faculteit CiTG heeft een BSA commissie, bestaande uit docenten, die de uitstelverzoeken van studenten behandelt en de studenten hoort tijdens de hoorzitting. De BSA commissie zal onderzoeken of er een aannemelijk causaal verband is tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievoortgang. Daarom is het van belang het verzoek voor uitstel goed te onderbouwen en zoveel mogelijk stukken, zoals een onafhankelijke verklaring van een arts/psycholoog, toe te voegen.

Om te kunnen beoordelen of een student de norm wel zou hebben gehaald wanneer deze omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan, kijkt de BSA-commissie ook naar de door student behaalde resultaten in de beoordelingsperiode. Hierbij let de BSA commissie zeker op resultaten van de selecterende en indicatieve vakken van de opleiding. Dit zijn voor Civiele Techniek: Analyse, Lineaire Algebra, Dynamica en Modelvorming, Constructiemechanica 1 en Constructiemechanica 2.
En voor Applied Earth Sciences: Mathematics 1, Linear Algebra, Probability & Statistics, Mechanics en Electricity & Magnetism.

Aanvraag uitstel BSA

Op de centrale website van het TU Delft studentenportal kun je alle informatie met betrekking tot het BSA, alsmede het aanvraagformulier vinden.

Je kunt tot uiterlijk 14 juni 2021 een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn! 

Neem altijd contact op met de studieadviseur. De studieadviseur kan je verder informeren over de procedure en de stukken die van belang zijn. Houd ook voldoende rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of psycholoog. De uiterste datum voor aanvraag van een verklaring van de studentenarts, studentenpsycholoog, of topsportcoördinator ten behoeve van de vergadering is 21 mei 2021.

De BSA commissie CiTG vergadert op de volgende data:

  • Donderdag 20 mei 2021 (uiterste datum indienen aanvragen: 6 april 2021)
  • Donderdag 1 juli 2021 (uiterste datum indienen aanvragen: 14 juni 2021)

Hoorzittingen

Studenten die verwachten een negatief bindend studieadvies te ontvangen, kunnen gebruik maken van de gelegenheid om hun omstandigheden persoonlijk toe te lichten aan de BSA commissie tijdens een hoorzitting. Voor de hoorzitting dien je je omstandigheden zo goed mogelijk te onderbouwen. De uiterste datum voor aanvraag van een verklaring van de studentenarts/studentenpsycholoog, of topsportcoördinator ten behoeve van de hoorzitting is: 4 augustus 2021. Houd hier voldoende rekening mee.

Je kunt je uiterlijk 15 augustus 2021 23.59 uur aanmelden voor een hoorzitting. De hoorzittingen vinden plaats op:

  • Maandag 23 augustus 2021
  • Dinsdag 24 augustus 2021 

Als je je voor de deadline hebt aangemeld middels het aanmeldformulier hoorzitting, word je voor één van deze data uitgenodigd. Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen en de strakke tijdsplanning en deadlines, ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting slechts een dag van te voren: in de middag van vrijdag 20 augustus 2021.

Procedure hoorzitting

De BSA commissie hoort op deze dag veel studenten. Je ontvangt daarom een uitnodiging voor een specifiek tijdsslot van 10 minuten. Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Je hoeft je nergens te melden. Je kunt op de gang bij de zaal wachten, totdat je door de studieadviseur wordt opgehaald. In de vergaderzaal zitten de BSA commissie, de studieadviseurs en minstens 1 secretaris. Dit zijn ongeveer 10 personen. De voorzitter zal eerst kort het doel van de hoorzitting uitleggen en je het woord geven. De BSA commissie heeft vooraf al uitgebreid alle stukken gelezen die je hebt toegestuurd. Daarom is het belangrijk om tijdens de hoorzitting met name nieuwe/recente informatie met de commissie te delen. De BSA commissie zal daarnaast nog enkele aanvullende vragen stellen. Het officiële besluit ontvang je een week later, voor 1 september.