Bindend Studieadvies (BSA)

Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend Studieadvies

BSA commissie CiTG

De faculteit CiTG heeft een BSA commissie, bestaande uit docenten, die de uitstelverzoeken van studenten behandelt en de studenten hoort tijdens de hoorzitting. De BSA commissie zal onderzoeken of er een aannemelijk causaal verband is tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievoortgang. Daarom is het van belang het verzoek voor uitstel goed te onderbouwen en zoveel mogelijk stukken, zoals een onafhankelijke verklaring van een arts/psycholoog, toe te voegen.

Om te kunnen beoordelen of een student de norm wel zou hebben gehaald wanneer deze omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan, kijkt de BSA-commissie ook naar de door student behaalde resultaten in de beoordelingsperiode. Hierbij let de BSA commissie zeker op resultaten van de selecterende en indicatieve vakken van de opleiding. Dit zijn voor Civiele Techniek: Analyse, Lineaire Algebra, Dynamica en Modelvorming, Constructiemechanica 1 en Constructiemechanica 2.
En voor Applied Earth Sciences: Mathematics 1, Linear Algebra, Probability & Statistics, Mechanics en Electricity & Magnetism.

Aanvraag uitstel BSA

Op de centrale website van het TU Delft studentenportal kun je alle informatie met betrekking tot het BSA, alsmede het aanvraagformulier vinden.

Je kunt tot uiterlijk 19 juni 2023 een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn! 

Neem altijd contact op met de studieadviseur. De studieadviseur kan je verder informeren over de procedure en de stukken die van belang zijn. Houd ook voldoende rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of psycholoog. De uiterste datum voor aanvraag van een verklaring van de studentenarts, studentenpsycholoog, of topsportcoördinator ten behoeve van de vergadering is 26 mei 2023.

De BSA commissie CiTG vergadert op de volgende data:

  • Maandag 1 mei 2023 (uiterste datum indienen aanvragen: 10 april 2023)
  • Vrijdag 7 juli 2023 (uiterste datum indienen aanvragen: 19 juni 2023)

Hoorzittingen

Studenten die verwachten een negatief bindend studieadvies te ontvangen, kunnen gebruik maken van de gelegenheid om hun omstandigheden persoonlijk toe te lichten aan de BSA commissie tijdens een hoorzitting. Voor de hoorzitting dien je je omstandigheden zo goed mogelijk te onderbouwen. De uiterste datum voor aanvraag van een verklaring van de studentenarts/studentenpsycholoog, of topsportcoördinator ten behoeve van de hoorzitting is: 7 augustus 2023. Houd hier voldoende rekening mee.

Je kunt je uiterlijk 20 augustus 2023 23.59 uur aanmelden voor een hoorzitting. De hoorzittingen vinden plaats op:

  • Dinsdag 22 augustus 2023
  • Woensdag 23 augustus 2023 
  • Donderdag 24 augustus 2023

Als je je voor de deadline hebt aangemeld middels het aanmeldformulier hoorzitting, word je voor één van deze data uitgenodigd. Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen en de strakke tijdsplanning en deadlines, ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting slechts een dag van te voren: in de middag van maandag 21 augustus 2023.

Procedure hoorzitting

De BSA commissie hoort op deze dag veel studenten. Je ontvangt daarom een uitnodiging voor een specifiek tijdsslot van 10 minuten. Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Je hoeft je nergens te melden. Je kunt op de gang bij de zaal wachten, totdat je door de studieadviseur wordt opgehaald. In de vergaderzaal zitten de BSA commissie, de studieadviseurs en minstens 1 secretaris. Dit zijn ongeveer 10 personen. De voorzitter zal eerst kort het doel van de hoorzitting uitleggen en je het woord geven. De BSA commissie heeft vooraf al uitgebreid alle stukken gelezen die je hebt toegestuurd. Daarom is het belangrijk om tijdens de hoorzitting met name nieuwe/recente informatie met de commissie te delen. De BSA commissie zal daarnaast nog enkele aanvullende vragen stellen. Het officiële besluit ontvang je een week later, voor 1 september.