Informatie voor eerstejaars studenten

Beste student,

Welkom bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Je hebt een goede keuze gemaakt voor je toekomstige carrière om in Delft te gaan studeren aan één van onze bacheloropleidingen.

De TU Delft wil voor studenten wereldwijd een ’preferred partner in education’ zijn door inhoudelijk uitdagende en didactisch inspirerende opleidingen te bieden. Inhoudelijk uitdagend door gerichte koppeling met urgente maatschappelijke thema’s, met name op het gebied van duurzaamheid. Didactisch inspirerend door inzet van actieve onderwijsvormen om daarmee zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de eigen creativiteit van onze studenten. De TU Delft ziet haar studenten als haar toekomstige alumni; alumni die breed inzetbaar zijn en een prominente positie op de internationale arbeidsmarkt kunnen innemen. De opleiding tot Delfts ingenieur is een A-merk wereldwijd. Om deze kwaliteitsgarantie te behouden ontwikkelt de TU Delft haar opleidingsaanbod voortdurend, zowel inhoudelijk als didactisch. Bovendien werkt de universiteit nauw samen met nationale en internationale universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. Dankzij deze banden kunnen onze studenten waardevolle en relevante kennis en ervaring opdoen. Dit draagt bij aan een succesvolle carrière.

Studeren is in Delft "serious business". Maar het betekent ook meer dan alleen student zijn. Als je op de juiste wijze je studie combineert met vrienden, sport- en cultuuractiviteiten, beleef je hier de tijd van je leven. Je bent tenslotte zelf de regisseur van je toekomst. Daar hoort enthousiasme en uithoudingsvermogen bij; je krijgt het niet voor niets!

Prof.dr.ir. J.D. Jansen

Decaan, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen