(Vrije) minor informatie

TU Delft bachelor opleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (30EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren. 

Ik wil een minor bij de TU Delft doen.

Klik op de minor link hiernaast

Ik wil een minor bij een andere Nederlandse universiteit doen

Zoek een minor op bij een andere universiteit van 30EC. Deze vraag je via dezelfde procedure aan als voor de vrije minor (zie hieronder). Wanneer je je minor hebt afgerond, overleg je de originele hardcopy cijferlijst aan de examencommissie, via het secretariaat O&S (kamer 2.75) tijdens het dagelijkse consultatie uur van 12.30 – 13.30 uur. Indien er geen hardcopy cijferlijst beschikbaar is verzoek je aan de universiteit rechtstreeks het digitale transcript te sturen naar BoardofExaminers-CEG@tudelft.nl. Na goedkeuring van je cijferlijst kunnen de resultaten in Osiris worden opgenomen door de Onderwijs en Studenten Administratie CiTG.

Ik wil mijn minor in het buitenland doen

De faculteit heeft enkele plekken beschikbaar om je minor te behalen bij een partner universiteit. (zie daarvoor Brightspace, organisation Student and International Office)

Ik wil een vrije minor samenstellen

Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt op basis van een samenhangend programma van vakken (30EC). In artikel 4 van het OER vind je meer informatie over de minor. Lees deze eerst goed door.

Voorwaarden:

 • Het vakkenpakket heeft een omvang van 30 EC en heeft een duidelijk thema.
 • Het vakkenpakket is op post-propedeuse niveau en wordt verzorgd door een geaccrediteerde universitaire opleiding;
 • Er mogen maximaal 10 EC aan inleidende (eerstejaars) vakken opgevoerd worden, mits onderbouwd dat deze vakken nodig zijn als basis voor de overige vakken;
 • Het vakkenpakket kan verbredend of verdiepend zijn;
 • Geef minimaal 2 reservevakken op binnen het thema. Ga je naar het buitenland? Geef dan minimaal 4 reservevakken op.
 • In het vakkenpakket mogen geen mastervakken afkomstig van TU Delft (of een andere Nederlandse universiteit) opgenomen. Voor minors samengesteld uit vakken gevolgd in het buitenland kan door de Examencommissies een uitzondering worden gemaakt in het geval van onvoldoende aanbod van Engelstalige vakken op bachelor niveau rondom het betreffende thema.
 • In het vakkenpakket mag geen overlap met de BSc major voorkomen. Bij een overlap in MSc moet bij die masterkeuze vervangende vakken worden gekozen.
 • Een individueel samengestelde minor mag niet volledig bestaan uit vakken van een bestaande Delftse thematische minor.  Deelname aan thematische minors is alleen mogelijk via de reguliere, centrale aanmeldprocedure: https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/minor/thematisch-minor-aanbod/
 • Een extern project kan als onderdeel worden opgenomen in de vrije minor voor 10 EC of 15 EC. Hiervoor worden de vakcodes CTB AESB3010 (10 EC) en CTB AESB3015 (15 EC) gebruikt. Neem hiervoor eerst contact op met de vakcoördinator voor goedkeuring van het projectvoorstel: Dr.ir. M.W. Ertsen. De coordinator dient jouw verzoek d.m.v. een handtekening/goedkeuring te ondersteunen voordat je het verzoek indient.
 • Bij vakken aan Non-EU universiteiten is een credit conversie nodig. De Examencommissie heeft voor de Non-EU exchange bestemmingen een creditconversie opgesteld. Het exchange office kan je de juiste credit conversie doorgeven. Daarnaast kun je de conversies vinden in de FAQ van de Board of Examiners CE-AES op het studentenportal.
 • Bij een minor in het buitenland is het toegestaan om een taalvak op te nemen in het vakkenpakket onder de volgende voorwaarden:

  • Aan het taalvak wordt maximaal 3 EC toegekend binnen de vrije minor, ook als het vak zelf meer EC omvat;
  • Het taalvak wordt aangeboden aan de universiteit waar je op exchange naartoe gaat;
  • Aan het vak worden credits en een cijfer toegekend door middel van een officiële cijferlijst (transcript);
  • Het taalvak betreft de vreemde taal (anders dan Engels) waarin het onderwijs wordt aangeboden op de exchange universiteit en is daarom nodig voor het volgen van de overige vakken in je minor en het begrijpen van de procedures van de exchange universiteit.
  • Zie ook de informatie in de studiegids met betrekking tot de minor in het buitenland (CT-Mi-170-19).

Aanvragen:

Vraag je vrije minor aan via het formulier vrije minor. Let op dat je een handtekening van een adviseur op het formulier nodig hebt. Met adviseur wordt een deskundige van de wetenschappenlijke staf bedoeld, die inhoudelijk meer weet over jouw minor onderwerp. Stuur je formulier digitaal ter goedkeuring aan: free-minor-CEG@tudelft.nl. Je verzoek wordt behandeld door 1 van de vrije minor coordinatoren. Je ontvangt bericht van de coordinator met betrekking tot het besluit over jouw verzoek. Houd er rekening mee dat het tot 4 weken kan duren voordat je goedkeuring hebt ontvangen.

Na afloop:.

Wanneer je je minor hebt afgerond, overleg je de originele hardcopy cijferlijst aan de examencommissie, via het secretariaat O&S (kamer 2.75) tijdens het dagelijkse consultatie uur van 12.30 - 13.30 uur. Indien er geen hardcopy cijferlijst beschikbaar is verzoek je aan de universiteit rechtstreeks per e-mail het digitale transcript te sturen naar BoardofExaminers-CEG@tudelft.nl. Na goedkeuring van je cijferlijst kunnen de resultaten in Osiris worden opgenomen door de Onderwijs en Studenten Administratie CiTG.