Nieuw MSc CE programma, start ’22-‘23

2021-2022 is het laatste jaar dat het masterprogramma Civil Engineering (CE) in de huidige vorm wordt gestart. In september 2022 starten we met een vernieuwd masterprogramma’s voor CE. Lees deze pagina goed door, want er staat informatie in over het effect dat deze overgang kan hebben op je studie en vakken.

Raadpleeg de TER Annex voor de regels omtrent het samenstellen van je studieprogramma. In Paragraaf 1 van de TER Annex staan deze regels en voorwaarden voor het samenstellen van je studieprogramma en vind je per track meer informatie over bijvoorbeeld ethiekvakken, keuzevakken en verplichte vakken. In deze paragraaf van de TER Annex vind je ook meer informatie over het indienen van je Individuele Studieplan (ISP).

De overzichten per track hieronder maken duidelijk wanneer courses (vakken) van het huidige masterprogramma CE voor het laatst worden aangeboden. We raden je van harte aan om die overzichten zorgvuldig te lezen zodat je hier rekening mee kan houden bij het maken van je Individuele Studieplan (ISP). Elke track is onderverdeeld in eerstejaars- en tweedejaars courses. De kolommen ‘Academic year 1’ geven aan wanneer courses (in blauw) voor het laatst in het eerste jaar worden aangeboden. De courses van het tweede jaar, onder ‘Academic year 2’ (in blauw), worden in 2021-2022 en in 2022-2023 voor het laatst aangeboden.

De opleidingsdirecteur en de mastercoördinatoren van de tracks hebben er goed op gelet dat de eerste- en tweedejaars courses zo worden aangeboden dat het voor studenten haalbaar is om nominaal te blijven studeren en vertraging te voorkomen. 
 

Algemene overgangsregeling naar nieuwe MSc-opleidingen

Onderstaande tabel geeft de situatie per academiejaar in het algemeen weer. Courses die in 2021-2022 voor het laatst in het eerste jaar worden aangeboden, worden aangeduid als eerstejaars courses. Courses die in 2022-2023 voor het laatst in het tweede jaar worden aangeboden, worden aangeduid als tweedejaars courses.

Academish jaar Huidige programma’s Nieuwe programma’s
2021-2022
  • Geen wijzigingen in de huidige programma's.
  • Laatste keer dat eerstejaars kunnen starten in huidige programma's.
  • Eerstejaars courses worden voor het laatst aangeboden.
Niet van toepassing
2022-2023
  • Tweedejaars courses worden voor het laatst aangeboden.
  • Van de eerstejaars courses worden nog twee herkansingen aangeboden.
Eerstejaars courses van de nieuwe programma’s worden aangeboden
2023-2024
  • Herkansingen van eerstejaars courses worden niet langer aangeboden. Studenten die deze courses nog moeten afronden, volgen equivalente onderdelen van de nieuwe programma’s.
  • Van de tweedejaars courses worden nog twee herkansingen aangeboden.
Eerste- en tweedejaars courses van de nieuwe programma’s worden aangeboden
2024-2025
  • Studenten van de oude programma’s die nog niet alle course hebben afgerond, volgen onderdelen van het nieuwe studieprogramma om hun studie te voltooien. 
Eerste- en tweedejaars courses van de nieuwe programma’s worden aangeboden

 

Na één volgend jaar waarin nog twee herkansingen worden aangeboden, zijn herkansingen van eerste- en tweedejaars courses van de huidige programma’s niet meer mogelijk. Studenten in de oude programma's die deze courses nog niet gehaald hebben, moeten equivalente studieonderdelen van de nieuwe MSc-programma's volgen. Welke studieonderdelen equivalent zijn voor de courses van de oude programma's, wordt dit academiejaar verder uitgewerkt. Houd er ook rekening mee dat wijzigingen in de overzichten nog mogelijk zijn.

Vragen en ondersteuning

Heb je vragen over de overgangsregelingen in het algemeen of wil je ondersteuning bij je eigen studieplanning, neem dan contact op met de studieadviseurs: Studyadvisors-CEG@tudelft.nl

Kijk ook bij de algemene FAQ over de nieuwe masteropleidingen.