Overgang naar nieuwe MSc Civil Engineering, per ’22-‘23

Academisch jaar 2021-2022 is het laatste jaar dat het masterprogramma Civil Engineering (CE) in haar huidige vorm van start is gegaan. In september 2022 start de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) met een vernieuwd masterprogramma voor CE. Gelijktijdig start CiTG ook met een vernieuwd masterprogramma Applied Earth Sciences (AES) en met een nieuwe master Environmental Engineering (ENV). Op deze pagina informeren we je over de mogelijke gevolgen die deze overgang kan hebben voor je studieprogramma en vakken.

Overgang naar een vernieuwd MSc Civil Engineering programma

Vanaf academisch jaar 2022-2023 zullen studenten die starten met hun masteropleiding Civil Engineering, starten in het vernieuwde masterprogramma. Studenten uit eerdere cohorten, die dus al gestart zijn met hun master Civil Engineering, blijven in hun eigen programma en gaan dus niet automatisch over naar het nieuwe programma. Voor hen is ervoor gezorgd dat er in de komende periode voldoende mogelijkheden zijn en ondersteuning is om hun programma zonder vertraging af te ronden. 

Onderstaande tabel geeft de overgang van de huidige MSc programma's naar de nieuwe MSc programma's binnen CiTG weer. Per academisch jaar is de situatie aangegeven. Vakken die in 2021-2022 voor het laatst regulier zijn aangeboden, zijn aangeduid als eerstejaars vakken. Vakken die in 2022-2023 voor het laatst regulier worden aangeboden, zijn aangeduid als tweedejaars vakken. Door het maken van deze indeling kunnen de vakken van het huidige CE programma gefaseerd voor het laatst aangeboden worden terwijl gelijktijdig gestart kan worden met het aanbieden van het nieuwe programma.  Overzichten met de indeling in eerste- en tweedejaars vakken per track zijn te vinden op deze pagina. Daar is ook meer informatie te vinden over de laatste tentamenmogelijkheden van vakken uit het oude programma en bijbehorende ondersteuning. 

Academish jaar Huidige programma’s Nieuwe programma’s
2021-2022
 • Geen wijzigingen in de huidige programma's.
 • Laatste keer dat eerstejaars kunnen starten in huidige programma's.
 • Eerstejaars vakken worden voor het laatst aangeboden.
Niet van toepassing
2022-2023
 • Tweedejaars courses worden voor het laatst aangeboden.
 • Van de eerstejaars vakken worden alleen nog twee herkansingen aangeboden en geen regulier onderwijs.
Eerstejaars modules van de nieuwe programma’s worden aangeboden
2023-2024
 • Herkansingen van eerstejaars vakken worden niet langer aangeboden. Studenten die verplichte eerstejaars vakken nog moeten afronden, komen in de overgangsregeling en volgen equivalente onderdelen van de nieuwe programma’s.
 • Van de tweedejaars vakken worden nog twee herkansingen aangeboden en geen regulier onderwijs.
Eerste- en tweedejaars modules van de nieuwe programma’s worden aangeboden. Het volledige nieuwe programma draait voor het eerst vanaf dit jaar.
2024-2025
 • Studenten van de oude programma’s die nog niet alle verplichte vakken hebben afgerond,komen in de overgangsregeling en volgen equivalente onderdelen van het nieuwe programma om hun programma te voltooien. 
 
2025-2026
 • Studenten van de oude programma’s die nog niet alle verplichte vakken hebben afgerond,komen in de overgangsregeling en volgen equivalente onderdelen van het nieuwe programma om hun programma te voltooien. 
 • Laatste jaar dat de overgangsregeling geldig is en dat equivalente onderdelen gevolgd kunnen worden
 
2026-2027
 • Einde overgangsregeling. Alle actieve studenten in de oude programma's worden automatisch overgezet naar het nieuwe programma
 

 

 

 

Om je masteropleiding in het huidige programma af te ronden zijn is er, zoals je in bovenstaande tabel kunt lezen, een overgangsregeling gemaakt. De volledige overgangsregeling zal te lezen zijn in de annex van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de MSc Civil Engineering van academisch jaar 22/23. Deze is op deze pagina te vinden (vanaf augustus 2022). Voor belangrijkste thema's uit deze regeling zijn er aparte informatiepagina's ingericht. Denk daarbij aan thema's als 'het afronden van de huidige MSc programma's', 'Equivalente onderdelen uit het nieuwe programma volgen', 'Modules uit een nieuw programma volgen als keuzevak' en 'Overstappen naar een nieuw programma'. Klik op onderstaande buttons om de regels per thema te lezen en om meer praktische informatie hierover te vinden.

 

Regels rond overgang van huidige naar nieuwe Masteropleiding CE

Deze overgangsregeling geldt tot en met het einde van studiejaar 2025-2026. Vanaf studiejaar 2026-2027 gaan studenten binnen een oude opleiding automatisch over naar de nieuwe opleiding en moeten dus voldoen aan de (toelatings)criteria van de nieuwe opleiding.

Vragen en ondersteuning

Mocht je vragen hebben over de overgang in het algemeen of ondersteuning zoeken bij je eigen studieplanning, dan kun je contact opnemen met de studieadviseursstudyadvisors-CEG@tudelft.nl.

Kijk op de volgende pagina's als je meer wilt weten over de vernieuwde masteropleidingen Civil EngineeringApplied Earth Sciences, of de nieuwe master Environmental Engineering, of kijk op de speciale FAQ-pagina over de nieuwe masteropleidingen via de link hieronder.