Schakelprogramma's HBO- en zij-instromers MSc AES, MSc CE, MSc ENV

Toelatingseisen MSc

Om te kunnen instromen in onze MSc moet je kennis op sommige gebieden worden bijgespijkerd. Hiervoor zijn de schakelprogramma's ontworpen. De vakken verhelpen algemene deficiënties en brengen je op gewenst niveau. De schakelprogramma's starten uitsluitend in september, instroom in februari is niet mogelijk.

Als je een schakelprogramma wilt volgen, moet je voldoen aan de ingangseisen voor wiskunde en Engels. Zie de pagina Toelating en Aanmelding voor meer informatie over de toelatingstoetsen en andere algemene informatie. De TU Delft Open CourseWare cursussen zijn ontworpen om zelfstandig voor te bereiden op de ingangstoetsen. De TU Delft biedt geen bijspijkercursussen en/of toetsen aan. Gezien het grote aantal studenten dat zich voorbereidt op een start aan de TU Delft is het raadzaam tijdig te beginnen met de toetsen. In de zomerperiode is het druk bij de afnemende instanties!

Na je HBO bachelor-diploma starten met schakelprogramma

Na je universitair Bachelor-diploma starten met een schakelprogramma

Let op: In september 2022 heeft de faculteit de intentie om te starten met de vernieuwde masteropleidingen Civil Engineering en Applied Earth Sciences en de nieuwe masteropleiding Environmental Engineering. Hier vind je de FAQ's. 

 

Aanmelden?

Schrijf je in bij Studielink voor het schakelprogramma. Doe dat voor 1 juli 2022! Het voltooien van de schakelklas geeft geen recht op het Bachelordiploma. Mail na het inschrijven via Studielink naar schakeladministratie-citg@tudelft.nl. Vermeld in je e-mail:

  • Voor welk schakelprogramma je je hebt opgegeven
  • Tot welke masteropleiding je toelating vraagt
  • Van welke hbo-instelling / universiteit je komt en welke opleiding je daar doet

Ben je benieuwd naar ervaringen van huidige schakelstudenten? Stuur dan een mail naar de schakelmentoren schakel-citg@tudelft.nl of naar Home - Practische Studie

/* */